Judiquen aquest dilluns excàrrecs del Govern, del Consell i de l'associació PAS-Amics del Camí per malversació i frau.

Judiquen aquest dilluns excàrrecs del Govern, del Consell i de l'associació PAS-Amics del Camí per malversació i frau.

La Fiscalia demana penes que sumen 32 anys de presó

PALMA, 18 de novembre.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears celebra dilluns (10.00 euros) el judici contra antics càrrecs del Govern, Consell de Mallorca i representants de l'associació PAS-Amics del Camí per prevaricació, frau, malversació de fons i falsedat documental. En total, la Fiscalia demana penes que sumen 32 anys de presó.

En concret, seuen al banc dels acusats els qui, en el moment dels fets, ocupaven els càrrecs de gerent de l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes (Inestur) de la Conselleria de Turisme del Govern, Antonio Oliver; el cap de l'àrea d'Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic (IMET), Antonio Rebassa; el responsable de la supervisió de contractes menors de l'àrea de l'IMET, Sebastián Amengual; la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró; el secretari general tècnic del departament de Cultura i Patrimoni del Consell, Joan Serra; el director de l'associació PAS-Amics del Camí, Lluís Planas, i el secretari i representant de l'esmentada associació a Mallorca, Emilio Gallardo.

Segons l'escrit d'acusació, els processats, sent alguns funcionaris públics i altres responsables de l'Associació PAS-Amics del Camí, es van concertar per afavorir de manera indeguda amb fons públics l'esmentada associació.

Amb aquesta finalitat, continua la Fiscalia, i per justificar la transferència de caudals públics, es van utilitzar instruments jurídics --contractes i subvencions-- tot i que els seus continguts eren anàlegs i efectuaven una distribució entre diferents administracions --especialment Govern i Consell-- el sentit únic del qual era traslladar fons a l'associació.

Així, es van celebrar contractes, es van concedir subvencions i es van signar convenis atenent a les disponibilitats econòmiques de les administracions en lloc de valorar si es concertava una prestació o es fomentava al mode de subvenció una activitat determinada.

Diverses administracions que van actuar en connivència amb l'associació van fragmentar contractes i van obviar l'aplicació de la Llei per evitar que haguessin de celebrar-se concursos públics amb les garanties de publicitat i concurrència.

Segons el fiscal, d'aquesta manera el concert suposaria que no es compleixessin les normes de contractació pública, que s'impedís la lliure concurrència o intervenció de tercers, que una entitat privada gaudís d'informació confidencial i tracte de favor per part de les administracions i que es causés un perjudici econòmic a les administracions en transferir fons per valor superior al que el mercat marca.

L'escrit assenyala com a origen dels fets una reunió celebrada el 28 de novembre de 2008 en dependències de l'àrea d'Inversions per a la Millora de l'Entorn Turístic (IMET), pertanyent a l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes (Inestur).

A aquesta reunió hi van assistir Rebassa, Mascaró i Serra en representació de la Comunitat, i Planas, Siquier i Gallardo en nom de l'associació. En aquesta trobada, les administracions públiques es van comprometre a una aportació econòmica de 88.000 euros i es va acordar la signatura d'un acord marc per desenvolupar un projecte de treballs de georeferenciació per part de Planas, Siquier i Gallardo.

El fiscal afegeix que per aparentar la legalitat i justificar el tracte de favor, Serra es va comprometre i va intervenir perquè les contractacions amb les quals es beneficiaria l'associació es realitzessin evitant la concurrència pública i que fos suficient la justificació dels serveis i treballs amb la mera presentació de memòries i factures, dotant d'exclusivitat la realització d'aquests treballs al PAS.

Per això, la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament va aprovar l'8 d'octubre de 2009 una PNL en què la cambra balear manifestava el seu reconeixement i suport al projecte El Camí i instava el Govern i les diferents administracions de les Illes a donar-li reconeixement i col·laboració.

No consta, segons l'acusació pública, que una altra associació privada del mateix nivell que el PAS hagi aconseguit un suport similar. En qualsevol cas, aquesta PNL no podria permetre mai la realització de contractes, concessió de subvencions o en general compromisos de despesa no ajustats a dret.

Així, seguint amb el que es va acordar a la reunió de novembre, el Ministeri Fiscal cita diverses ocasions en què, a través de les institucions on treballaven alguns dels acusats, es va beneficiar l'associació mitjançant expedients de contractació o concessió de subvencions.

A més, el fiscal afegeix que en l'atorgament de fons públics es van cometre múltiples irregularitats administratives en les diferents fases, tot això per executar "el pla de beneficiar l'associació amb fons públics".

Aquesta execució del pla es va realitzar amb "clara vulneració" de la lliure competència, llibertat d'accés, la publicitat i l'eficient utilització dels fons públics i sense un adequat control de la despesa.

El fiscal menciona, en aquest sentit, un macroprojecte de l'associació que superava els 100.000 euros i en el qual havia d'executar-se una efectiva senyalització física, una edició de guies escrites, així com l'adhesió de comerços o l'entrega de carnets personals.

Amb tot, la Fiscalia sosté que els treballs contractats i/o subvencionats eren innecessaris, i com a evidència assenyala, entre d'altres coses, que els camins traçats pel PAS ja estaven recollits en altres catàlegs o fins i tot senyalitzats pel Consell.

Malgrat això, l'administració mai va buscar, segons l'acusació, un pressupost alternatiu i, en ocasions, els conceptes que apareixien en els contractes eren genèrics, no se celebraven reunions per les quals suposadament l'associació cobrava o els mitjans personals i materials de l'associació no eren adequats per al projecte que assumien.

També esmenta que les senyalitzacions del PAS eren "altament deficientes" o "taques en béns aliens", que no es va executar la creació de guies, que alguns

Tags

Categoría

Illes Balears