• dijous 30 de març del 2023

L'aire condicionat als edificis públics de la CAIB tampoc no podrà estar a menys de 27 graus

img

PALMA, 5 Ago.

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, adscrita a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha enviat aquest divendres una instrucció interna amb les directrius bàsiques d'estalvi i eficiència energètica a edificis i instal·lacions de la CAIB i al sector públic instrumental, entre les quals inclou que la temperatura de l'aire condicionat no sigui inferior a 27 graus.

En una nota de premsa, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha indicat que l'objectiu és estalviar entre un 15 i un 25% d'energia.

Entre les mesures a adoptar es troben aquelles relacionades amb el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques en servei, el control de la il·luminació i de la climatització de les instal·lacions, el control de la gestió n i funcionament dels equips ofimàtics, la reducció de consums indirectes d'energia i recursos naturals, o l'impuls de la mobilitat sostenible.

Aquestes mesures, amb què ja s'estava treballant fa setmanes, s'han actualitzat amb les aprovades pel Govern aquesta mateixa setmana amb el Reial Decret-llei 14/2022.

En paraules del conseller de Transició Energètica, Juan Pedro Yllanes, "vivim una situació de crisi energètica a causa de la guerra a Ucraïna, però no ha de treure el focus de l'emergència climàtica que continuem vivint. Per això, les mesures que prenem com a Govern són molt importants i s'alineen totalment amb les aprovades pel Govern de l'Estat. Reduir el consum energètic és essencial també per assolir els objectius climàtics”.

El director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha apuntat que s'ha elaborat una instrucció que pretén reduir el consum energètic fins a un 25% "sense perdre confort". "Les administracions públiques, com a grans consumidors, hem de donar exemple i ser els primers a executar aquesta reducció de consum, per consciència climàtica i per demostrar que podem viure i treballar igual de bé amb menys", ha indicat.

A més, ha continuat, "una de les mesures clau és la vigilància per part de tots els centres de cost de la CAIB que faran que qualsevol desviament en el consum es corregeixi immediatament. Així, seguim impulsant el pla d'autoconsum i estem elaborant un pla de substitució de lluminàries per ser encara més eficients”.

En relació amb el manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques en servei, actualment l'administració autonòmica compta amb 66 instal·lacions amb una potència total de 4.131 kW. Amb aquesta instrucció es vol garantir el funcionament correcte d'aquestes instal·lacions i mantenir els beneficis d'estalvi energètic, econòmic i ambiental que suposen.

Quant a les instal·lacions d'il·luminació, la instrucció apunta que s'han de revisar de forma periòdica i recordar a tots els usuaris i al personal de neteja que les lluminàries s'aturin en horari no laboral i, quan sigui possible, durant les absències al lloc de treball, per exemple, quan es facin visites externes o durant el temps de berenar.

En aquest sentit, l'enllumenat d'edificis públics s'haurà de mantenir apagat des de les 22.00 hores si aquests edificis es troben desocupats a aquesta hora. D'altra banda, les lluminàries de les dependències no ocupades de forma permanent com magatzems, passadissos, etc. han de romandre apagades.

Quant als sistemes de climatització que utilitzen energies convencionals, la instrucció tècnica complementària IT 3.8 del RITE, modificada pel Reial decret llei 14/2022, estableix una limitació de les temperatures de l'aire per a edificis d'ús administratiu i pública concurrència, de manera que als recintes calefactats no es poden superar els 19°C i als refrigerats no serà inferior a 27°C.

D'altra banda, la climatització de les dependències no ocupades de forma permanent com magatzems, passadissos, etc., podran romandre parades o, quan no sigui possible, amb temperatures de consigna menys exigents que les zones amb ocupació permanent. S'estima que una variació de 1°C genera un estalvi aproximat d'un 7% en climatització.

Es revisarà periòdicament i es recordarà a tots els usuaris i al personal de neteja que els sistemes de climatització han de aturar en horari no laboral i, quan sigui possible, durant les absències al lloc de treball, per exemple, quan es fan visites externes o durant el temps de berenar, si es tracta d'equips individuals o si la dependència que atenen queda totalment desocupada.

Així mateix, pel que fa al tema d'eficiència energètica, cal apuntar que la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic està elaborant un pla de substitució de lluminàries convencionals per altres de més eficients a totes les dependències de la administració autonòmica i el seu sector públic instrumental. L'ús de lluminàries més eficients, tipus LED, poden suposar un estalvi proper al 60% respecte de les de tipus fluorescent i superior en el cas de les de tipus incandescent.

D'altra banda, els centres de cost de l'administració autonòmica de Balears i el seu sector públic instrumental amb consum energètic anual igual o superior als 5 GWh han de designar almenys una persona amb formació universitària en matèria d'energia dedicat, en exclusiva, a la tasca de gestió energètica dels subministraments respectius i instal·lacions. Així mateix, els subministraments amb un consum energètic anual superior als 10 GWh han de disposar almenys duna persona amb titulació de formació professional en matèria denergia, dedicada a la seva gestió energètica.

En el termini de deu dies, des de la data de publicació de la instrucció, els consellers han de comunicar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic aquelles persones de la unitat funcional i dels ens que depenguin que hagin estat designades com a gestors energètics locals.

Notícies més vistes Avui