• dilluns 5 de juny del 2023

L'Ajuntament d'Andratx rebaixa l'IBI i l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

img

També acorda la baixada de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

PALMA, 29 set.

< p> El ple ordinari de l'Ajuntament d'Andratx ha modificat les ordenances fiscals reguladores corresponents a l'Impost sobre Béns Immobles, l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica i l'Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana més conegut com a plusvàlues per aprovar la baixada d'aquests tributs.

En una nota de premsa, el Consistori ha indicat que el coeficient de l'IBI es reduirà del 52% al 0,495% acostant-lo al mínim del 0'4% marcat per la llei a els béns de naturalesa urbana. D'aquesta manera, l'Ajuntament deixarà d'ingressar 732.259 euros any.

Quant a la taxa sobre vehicles de tracció mecànica, els turismes, els ciclomotors, les motocicletes fins a 125 cc, les de més de 125 cc fins a 250 cc, les més de 250 cc fins a 500 cc, les de més de 500 cc fins a 1.000 cc i les de més de 1.000 cc veuran reduït el coeficient d'increment del 2 a l'1,8. Aquesta rebaixa suposarà 90.000 euros menys de recaptació a les arques municipals cada exercici.

Per la seva banda, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les plusvàlues, passarà del 28 % al 25%, suposant 140.000 euros menys de recaptació i les transmissions per part d'un descendent de primer grau o adoptat, es reduiran del 85% al ​​75%.

Notícies més vistes Avui