• dilluns 5 de juny del 2023

L'APB queda per sota del 50% de compliment de les obligacions de transparència, segons un informe

img

El Consell ha rebut quatre reclamacions contra resolucions dictades per l'APB en sol·licituds d'accés a informació pública

PALMA, 18 Set.

Un informe del Consell de Transparència i Bon Govern situa el grau de compliment de les obligacions de transparència per part de l'Autoritat Portuària de Balears en el 47,4%, en no publicar al seu portal de transparència informacions com l'organigrama, modificacions de contractes o subcontractacions.

L'informe del Consell analitza les obligacions imposades per la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern per part de diferents entitats públiques i compara els resultats amb anàlisis anteriors. En el cas de l'Autoritat Portuària de les Balears, és la primera vegada que és avaluada.

L'única entitat que aconsegueix un compliment del 100% és l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), mentre que la nota més baixa l'obté la mercantil Serviport Andalusia, amb un 8,6%.

En el cas de l'APB, l'informe recomana publicar informacions que no consten, com ara la informació individualitzada sobre els resultats dels plans i programes; indemnitzacions percebudes per alts càrrecs per abandonar el càrrec; autoritzacions per a lexercici dactivitats privades per cessament dalts càrrecs; la relació de béns immobles propietat de l'APB o sobre els quals té algun dret real; i referències a la data en què es va revisar o actualitzar per última vegada la informació publicada, ja que "només d'aquesta manera és possible saber si és vigent".

D'altra banda, el Consell ha rebut quatre reclamacions contra resolucions dictades per l'APB per sol·licituds d'accés a informació pública.

D'aquestes dues van ser desestimades i les altres dues estimades. Aquestes últimes van ser recorregudes als jutjats contenciós administratius i els procediments estan pendents de sentència.

Segons l'APB, es tramita el 100% de les sol·licituds que es reben i se n'admet el 83,3%. . Dues sol·licituds, que suposen un 16,7%, van ser inadmeses per considerar-les repetitives o abusives.

Entre les recomanacions en aquest apartat, el Consell indica que cal assenyalar un formulari específic per presentar aquest tipus de sol·licituds d'accés a informació pública i donar informació sobre els recursos que es poden presentar quan es contesten.

XOX

Notícies més vistes Avui