• dilluns 5 de juny del 2023

L'IB-Salut rebrà 4,5 milions d'euros del Ministeri per impulsar l'Atenció Primària

img


PALMA, 17 Oct.

El Servei Balear de Salut (IB-Salut) en rebrà 4 ,5 milions d'euros procedents del Ministeri de Sanitat per impulsar l'Atenció Primària a les Balears.

El portaveu de l'Executiu autonòmic, Iago Negueruela, ha explicat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern d'aquest dilluns, que es tracta de fons finalistes que el Ministeri destina a les comunitats autònomes per implementar el Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023.

Concretament, el Consell de Govern ha aprovat atorgar la consellera de Salut i Consum l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa relativa a l'expedient de transferència corrent i de capital a favor de l'IB-Salut per desenvolupar les actuacions corresponents al fons finalista 22142 d'atenció primària i comunitària, per un import de 4,49 milions d'euros.

Cal recordar que el 20 de juliol del 2022, el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar els criteris per a la distribució entre les comunitats autònomes i els territoris de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA) dels fons finalistes destinats a implementar el Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023.

Amb aquests criteris, a les Balears s'han assignat 4,49 milions d'euros (2,22 milions destinats a despesa corrent i 2,27 milions per a despesa de capital).

Entre els objectius que s'han de satisfer amb l'aplicació d'aquests fons hi ha augmentar la capacitat de resolució. Aquest objectiu s'ha d'assolir mitjançant la identificació dels procediments diagnòstics que s'han de dur a terme a l'atenció primària, l'adquisició de l'equipament diagnòstic i la formació necessària dels professionals, així com l'optimització dels processos administratius.

Un altre objectiu és fomentar la qualitat assistencial i la pràctica basada en l'evidència científica.

Les accions concretes que cal dur a terme són la implementació de les recomanacions de pràctiques que cal evitar en l'atenció primària corresponents al projecte 'Compromís per la qualitat de les societats científiques a Espanya', segons l'actual metodologia establerta entre Guia Salut i el Ministeri de Sanitat; la implementació íntegra de les recomanacions recollides a les estratègies de salut del Servei Nacional de Salut (SNS) que es refereixin a aquest àmbit assistencial dedicant els recursos necessaris per a aquest fi; i l'impuls a la millora contínua de la interoperabilitat de les històries de salut digitals autonòmiques com a element d'intercanvi d'informació principal entre professionals de diferents àmbits assistencials.

Els fons també tenen per objecte reforçar l'orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció en atenció primària a través del desenvolupament d'una estratègia de salut comunitària a l'àmbit de les comunitats autònomes, una estratègia de formació en abordatge biopsicosocial i acció comunitària; i l'enllaç a eines de recomanació d'actius per a la salut i recursos comunitaris a la història de salut digital.

Notícies més vistes Avui