• dimarts 6 de juny del 2023

L'IMAS presenta un nou servei d'intervenció en crisi dirigit a 45 adolescents amb problemes familiars

img

PALMA, 4 Ago.

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha presentat un nou servei d'intervenció a crisi per a 45 adolescents d?entre 13 i 18 anys amb problemes de convivència familiar, que gestionarà l?associació Centre d?Atenció Integral a la Família durant dos anys.

En un comunicat, el Consell ha explicat aquest dijous que les 45 places estan obertes a qualsevol adolescent de Mallorca que es trobi en "risc moderat de desprotecció provocat per una crisi relacional puntual" i ha convidat les famílies que ho considerin oportú a dirigir-se a l'IMAS.

A aquest sentit, la consellera de Drets Socials i presidenta de l'IMAS, Sofia Alonso, ha detallat que aquest servei comptarà --com a mínim-- amb un equip de quatre persones entre els quals hi ha un educador social i un psicòleg a jornada completa, i un director i un treballador social a mitja jornada.

"Amb aquest programa oferirem una atenció immediata per a famílies amb adolescents a càrrec, amb l'objectiu de millorar situacions de perill per a la integritat del nucli familiar amb la finalitat que puguin conviure en normalitat", ha declarat Alonso.

Per la seva banda, la directora insular d'Infància i Família, María Fernández Valiente, ha destacat que la predisposició de les famílies és molt important perquè aquest servei sigui profitós, ja que es treballarà tant amb l'adolescent, com amb els seus familiars més directes per ajudar-los a desenvolupar uns "patrons de comportament i de relacions més positives al nucli familiar".

Després de rebre les sol·licituds, els professionals de l'àrea d'Infància i Família de l'IMAS valoraran cada situació i derivaran a l'Associació CAIF els casos que requereixin aquest servei on s'elaborarà un pla específic, que inclourà dos tipus d'intervencions.

>

D'una banda, les enfocades als adolescents en el procés de maduració social i personal; en capacitació per prevenir comportaments de risc i/o problemàtics; en la promoció d'actituds responsables per a la pròpia salut en sentit ampli (benestar emocional, social i psicològic); informació en prevenció de conductes addictives; abordatge de situacions estressants; i aprenentatge en actituds d'autocontrol i presa de decisions.

I de l'altra, les orientades als pares, mares i tutors on es rep assessorament per prevenir alteracions de conducta; es desenvolupen estratègies per a la gestió i abordatge de situacions d'estrès; s'assimilen actituds d'autocontrol i de diàleg; es fomenta i incrementen les habilitats socials i personals; estabilitzen les relacions familiars; i promou el suport comunitari i la integració social.

Segons l'IMAS, entre les principals característiques de les famílies objecte d'aquest servei, destaquen els casos els fills dels quals es trobin amb risc de provocar una ruptura familiar; la pèrdua de control parental amb una temporalitat màxima de tres mesos; i el desbordament familiar i manca de funcionalitat dels seus recursos propis. A més, també valorarà els casos en què s'estiguin patint maltractaments episòdics i puntuals, violència de gènere, o maltractaments lleus.

Així mateix, per a les famílies que ho sol·licitin, l'IMAS també pot considerar els casos d'adolescents que durant el cap de setmana ingressin d'urgència en un servei de primera acollida residencial on es comprovi la necessitat de fer una intervenció professional urgent i puntual abans del retorn al domicili.

XOX

Notícies més vistes Avui