• dissabte 3 de juny del 2023

L'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca inicia la segona fase de la redacció del pla d'atenció

img

PALMA, 1 Jul.

La consellera de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, ha presidit aquest divendres la sessió plenària de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Mallorca (OIIAM) en què s'ha donat llum verda a la segona fase per a la redacció definitiva del Pla de l'Atenció i Drets de la Infància i l'Adolescència de Mallorca (PADIAM) que té com a objectiu millorar condicions de vida i benestar de les persones d'aquest grup de població.

En una nota de premsa, Alonso ha indicat que els drets de la infància i l'adolescència estan al centre de les polítiques del Consell de Mallorca, “però també han de ser prioritaris per a les famílies i la societat en general”. "Impulsar iniciatives que contribueixin al seu benestar i implicar-los de forma activa en tots els àmbits en què desenvolupen les seves vides ens fa avançar cap a un món més just, inclusiu i plural", ha dit.

A aquest sentit, “la participació es planteja com un dels grans reptes actuals”, ha afegit la consellera. Precisament de cara al procés d'elaboració del PADIAM, està previst que la setmana que ve quedin constituïts dos dels tres òrgans que estudiaran les dades recollides al Diagnòstic sobre el benestar dels nens i adolescents a Mallorca, en què van participar més de 4.600 famílies , adolescents, entitats públiques i privades de l'àmbit, i que serviran per elaborar propostes d'actuació concretes que incorporin la perspectiva dels més joves a les futures polítiques del Consell de Mallorca.

D'aquesta manera, es tracta de la Mesa Tècnica de Coordinació, integrada per personal tècnic dels diferents departaments del Consell, i la Comissió Insular de Coordinació en la Infància i lAdolescència, en què estaran representats altres institucions públiques, entitats i experts de Mallorca amb competències en làmbit. Aquesta funcionarà com a òrgan assessor, consultiu i participatiu.

Està previst que al setembre s'estructuri un tercer òrgan format per membres dels diferents consells de la infància i l'adolescència de l'illa, que faran arribar les seves propostes a la Taula Tècnica perquè siguin tingudes en compte de cara al futur pla.

La d'aquest divendres ha estat la quarta sessió plenària de l'OIIAM, que es va constituir formalment el novembre del 2020 amb l'objectiu de contribuir a la divulgació, foment, respecte i garantia dels drets de les persones menors i proposar polítiques socials encaminades a millorar el seu entorn.

La directora insular d'Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, ha exercit de vicepresidenta d'aquesta sessió de l'OIIAM on han participat membres d'altres administracions i departaments relacionats amb la infància i l'adolescència, d'entitats, associacions i col·legis professionals que treballen amb persones menors d'edat i representants dels diferents partits polítics amb presència al Consell.

"Les polítiques d'infància han de ser transversals", ha defensat Fernández Valiente. D'altra banda, ha afirmat que "les polítiques que es fan des d'altres departaments i àmbits, com Educació, Salut i Treball, i les d'altres agents incideixen directament a la infància ia les seves famílies".

Per facilitar la participació de les vocalies a l'Observatori, al ple s'ha anunciat també que s'ha habilitat un formulari perquè a través del seu web (https://www.observatoridelainfanciamallorca.net) tothom que ho desitgi pugui manifestar la seva opinió, proposta o suggeriment.

Finalment, s'ha donat compte de l'evolució de la tasca dels dos grups de treball sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i la perspectiva de gènere als òrgans de participació infantil.

Així mateix, també s'ha destacat la implicació de l'IMAS en el desenvolupament de la nova Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la Violència (LO PIVI) amb la participació de professionals de l'àrea d'Infància i Família a diversos grups de treball coordinats pel Ministeri de Drets Socials i agenda 2030.

Notícies més vistes Avui