• divendres 3 de febrer del 2023

La Comissió d'Emergències aprova el Pla Especial de Protecció Civil d'Emergències per incendis forestals, Infobal

img

És la primera actualització a 17 anys d'aquest Pla, centrat a prevenir i evitar incendis forestals a Balears

PALMA , 29 Jul.

La Comissió d'Emergències ha aprovat aquest divendres el nou Pla Especial de Protecció Civil d'Emergències per incendis forestals, Infobal, la primera actualització en 17 anys d'aquest Pla, centrat a prevenir i evitar incendis forestals a Balears.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, aquest divendres en una nota de premsa, el Ple de la Comissió d'Emergències i Protecció de Balears ha donat el vistiplau a la actualització de l'Infobal, el nou Pla Especial de Protecció Civil d'Emergències per Incendis Forestals. És la primera actualització d‟aquest pla en més de 17 anys.

El Pla pretén prevenir situacions d‟emergència provocades per un incendi forestal, coordinar tots els efectius que participen en l‟extinció dels focs, delimitar quines són les zones de més risc i, sobretot, incorporar la perspectiva del canvi climàtic i actualitzar-la a partir de les diferents normatives que s'han anat aprovant des de l'any 2005, a més d'incloure-hi l'experiència acumulada.

Ara el Pla serà revisat pel Govern d'Espanya i, una vegada aquest doni el seu vistiplau, serà aprovat definitivament pel Consell de Govern.

Per a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, "els incendis s'apaguen a l'hivern”. Això significa que la part fonamental d'aquest Pla que hem aprovat avui no és només la gestió operativa de l'incendi, sinó tota la tasca de prevenció i de tenir al dia els nostres boscos i masses forestals perquè, si hi ha un perill, aquest pugui ser minimitzat com més aviat millor”, ha explicat. De fet, la consellera ha aprofitat per demanar a la població "màxima precaució" per evitar incendis forestals.

D'altra banda, el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha destacat la importància de l'aprovació d'un instrument com l'Infobal "en un context d'emergència climàtica com l'actual, en què una de les conseqüències principals són incendis forestals cada cop més intensos i extensos".

"Sabem que el risc zero no existeix, però sí que podem minimitzar-lo i això és el que persegueix aquest Pla. La prevenció és l'eina clau per fer front als incendis forestals i l'Infobal fa extensiva la coresponsabilitat de la seva aplicació a totes les administracions i societat ", ha emfatitzat.

El nou pla ha estat aprovat i elaborat amb un alt nivell de consens, ja que s'ha treballat i s'han tingut en compte les aportacions de tots els cossos de bombers, l'Institut de Seguretat Pública de Balears, Delegació de Govern, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil, policies locals i l'Ibanat.

La primera novetat de l'INFOBAL és que defineix dues èpoques de perill d'incendis forestals, d'una banda, l'època de alt perill, que comprèn entre l'1 de maig i el 15 d'octubre; i, de l'altra, l'època de perill baix, compresa entre l'1 de gener i el 30 d'abril, i entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre.

Una altra de les novetats importants de l'Infobal és la millora de la cartografia del risc, on es defineixen quines són les zones d'alt risc d'incendi. Per definir-los, s'integren tres factors, la perillositat potencial, la importància de protecció i la dificultat d'extinció, de manera que s'estableix una zonificació que permet discriminar les diferents àrees de defensa prioritària.

Amb l'objectiu de millorar leficiència del Pla es dóna prioritat i especial atenció a certes infraestructures, equipaments o serveis que es consideren despecial importància per a la població o poden donar lloc a efectes catastròfics. La ubicació respecte a l'incendi forestal afecta la gestió de l'emergència.

És destacable la incorporació de plans d'actuació d'àmbit local, que hauran de redactar determinats municipis que tenen més risc d'incendi forestal o urbanitzacions en perill incendi forestal. Ho hauran de desenvolupar un total de 31 municipis.

S'incorpora l'autoprotecció com a eina de prevenció contra incendis forestals. D'aquesta manera, els municipis també hauran de dur a terme plans d'autoprotecció per complementar les tasques de prevenció i vigilància, organitzar els mitjans humans que hi hagi fins a l'arribada dels cossos superiors, facilitar les tasques d'extinció i garantir-ne la possible evacuació o confinament de persones en cas necessari.

Finalment, l'Infobal crea un grup tècnic permanent que servirà per millorar la coordinació i la revisió constant de protocols d'actuació comuns. De fet, s'estableix una sèrie de mesures i tasques concretes per a la millora de la coordinació entre les administracions.

D'altra banda, al Ple s'ha adonat de l'activitat d'inspecció a les platges per part de la Direcció General dEmergències i Interior. L'objectiu per a aquesta temporada d'estiu és que es duguin a terme visites tècniques i inspeccions a totes les platges d'alt risc de les quatre illes.

Es procedirà a inspeccionar totes les platges de risc mitjà detectat que han patit canvis d'ocupació, usos i perfils de visitants, així com les platges de risc baix, de les quals s'atendran prioritàriament les que no tenen socorrista de reacció i les que encara no han col·locat els elements bàsics de seguretat com l'abalisament .

De moment, s'han realitzat 32 visites tècniques i 13 inspeccions. A més, les embarcacions de la Direcció General d'Emergències i Interior estan fent controls d'abalisament, ocupació i revisió, en general, des de la costa per a zones de difícil accés.

Pel que fa als ofegaments, la consellera ha informat que durant aquest any s'han produït gairebé 450 incidents greus a platges i piscines de Balears, 29 dels quals han tingut resultat de mort, per la qual cosa ha demanat a la població "precaució a les zones de bany i evitar riscos innecessaris, tenint cura de cadascú i de les persones a càrrec, com a nens o ancians".

Notícies més vistes Avui