• dijous 30 de març del 2023

La compravenda d'habitatges augmenta un 4% a Balears a l'agost

img

PALMA, 26 Oct.

Balears va registrar durant el mes d'agost la compravenda de 1.571 habitatges, cosa que representa un 4% més que a el mateix mes del 2021 i una taxa de 160 operacions per cada 100.000 habitants, superior a la nacional.

Així ho posen de manifest les dades de transmissions de drets de la propietat publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional de Estadística (INE).

Balears va ser una de les comunitats on menys va créixer la compravenda d'habitatges a nivell interanual a l'agost. Al conjunt de l'Estat aquest tipus d'operacions van augmentar un 14,9%.

D'aquestes 1.571 vendes d'habitatge, 1.545 eren habitatge lliure i 26 de protegides; 271 eren habitatges nous i 1.300, usats.

En general, a les Balears es van transmetre durant l'agost 5.075 finques de tota mena, un 8,9% menys que un any abans i una taxa de 516 per cada 100.000 habitants .

D'aquestes, 981 són finques rústiques i 4.094, urbanes --2.193 vivendes i 252 solars--. Dins les rústiques, 360 van ser compravendes, 73 donacions, quatre permutes, 348 herències i 196 operacions d'un altre tipus. Pel que fa a les urbanes, són 2.806 compravendes, 158 donacions, cinc permutes, 423 herències i 702 operacions d'un altre tipus. herències i 292 operacions d'altres tipus.

XOX

Notícies més vistes Avui