Notícies Balears.

Notícies Balears.

La compravenda d'habitatges cau un 27% a Balears al setembre.

La compravenda d'habitatges cau un 27% a Balears al setembre.

PALMA, 17 Nov.

La compravenda d'habitatges a les Balears al setembre ha baixat un 27,21% respecte al mateix mes de l'any anterior (front a una baixada del 23,67% a nivell nacional), fins a un total de 1.081 operacions, segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tot i mantenir-se en negatiu, la taxa interanual a les Balears millora respecte a l'anotada el mes anterior, amb 10,49 punts més.

De les operacions de compravenda anotades al setembre a les Balears, 1.058 es van realitzar sobre habitatges lliures i 23 sobre immobles de protecció oficial. Atenent a l'antiguitat dels immobles, 218 operacions van correspondre a habitatges nous, i 863 van estar relacionades amb edificis usats.

Al setembre es van realitzar un total de 1.592 operacions sobre habitatges. A més de les 1.081 compravendes, 211 van ser hereves, 56 donacions i cap permuta.

En total, durant el setembre es van transmetre a les Balears 2.909 finques urbanes a través de 1.860 compravendes, 411 hereves, 102 donacions, tres permutacions i 533 operacions d'altre tipus.

Igualment, es van realitzar 833 transmissions sobre finques rústiques, entre les quals es van registrar 297 hereves, 306 compravendes, 64 donacions, cap permuta i 166 operacions d'altre tipus.

Per territoris, la compravenda va caure a totes les comunitats amb Canàries (-40,11%), Extremadura (-32,19%) i Aragó (-31,10%), al capdavant del retrocés. Mentre, les comunitats que millor registre van marcar, malgrat retrocedir, són Castella - La Manxa (-7,66%), Castella i Lleó (-12,34%) i Astúries (-13,86%).