Notícies Balears.

Notícies Balears.

La Conselleria de Famílies convoca ajudes de 9 milions d'euros amb càrrec al 0,7% de l'IRPF i impost sobre societats.

La Conselleria de Famílies convoca ajudes de 9 milions d'euros amb càrrec al 0,7% de l'IRPF i impost sobre societats.

PALMA, 16 de maig.

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat la convocatòria d'ajudes per a entitats sense ànim de lucre que duen a terme programes d'interès general, amb un import màxim de nou milions d'euros procedents del 0,7% de l'IRPF i de l'impost sobre societats.

Segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Famílies i Afers Socials, les ajudes seran per a projectes executats el 2025 i 2026, amb càrrec als impostos corresponents al 2024 i 2025. En concret, la distribució serà de 4,5 milions per al 2025 i 4,5 per al 2026.

L'import màxim que es pot sol·licitar per projecte és de 500.000 euros, amb un màxim de 250.000 euros per cada exercici. El mínim és de 10.000 euros, amb un mínim de 5.000 euros per cada exercici. Les entitats poden presentar fins a tres sol·licituds i el termini de presentació serà de deu dies hàbils a partir d'aquest divendres.

L'objectiu de la convocatòria és establir subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, orientació, valoració i integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social dirigits a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques.