La inflació industrial va tancar el 2023 a les Illes Balears amb una baixada del 16% a causa de l'energia.

La inflació industrial va tancar el 2023 a les Illes Balears amb una baixada del 16% a causa de l'energia.

PALMA, 25 de gener.

L'Índex de Preus Industrials va experimentar el desembre de 2023 una caiguda anual del 16,1% a les Balears, arrastrada per la baixada en l'energia, que arriba al 25% a la Comunitat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dijous.

La resta de segments presenten increments en taxa interanual: els béns de consum van pujar els seus preus un 3,7%, fins a un 5,8% els duradors i un 3,3% els no duradors; els béns d'equip van augmentar un 1,6% i els intermedis un 0,9%.

Aquesta tendència es repeteix també a nivell nacional, on els preus industrials van disminuir un 6,3% el passat mes de desembre en relació al mateix mes de 2022, amb una taxa del -20,6% en l'energia.

Estadística apunta que el comportament del grup d'energia es deu al fet que els preus del refinament de petroli van baixar menys que al desembre de 2022, i a la pujada dels preus de la producció, transport i distribució d'energia elèctrica, que van disminuir en el mateix mes de 2022.

Cal assenyalar, tot i que en sentit contrari, que els preus de la producció de gas i la distribució per tuberia de combustibles gaseosos van descendir, mentre que es van incrementar al desembre de 2022.

Tags

Categoría

Illes Balears