La investidura de Marga Prohens serà els dies 3 i 4 de juliol.

La investidura de Marga Prohens serà els dies 3 i 4 de juliol.

El ple del Parlament per investir com a presidenta del Govern a la 'popular' Marga Prohens es celebrarà els dies 3 i 4 de juliol, és a dir, dilluns i dimarts de la propera setmana. Una vegada constituït el Grup Mixt després d'alguns desacords entre els membres en relació a la portaveu, aquest dijous està previst que celebrada la Mesa i sentida la Junta de Portaveus, el president del Parlament, Gabriel Le Senne, convoqui el ple traslladant als grups la intenció de proclamar candidata a Prohens, segons han explicat fonts parlamentàries.

Encara que oficial i formalment, la candidatura de Marga Prohens a la presidència del Govern es va de proclamar en la primera jornada del ple, la sessió es convocarà amb l'ordre del dia i Le Senne ja haurà traslladat als grups la intenció de proposar a la 'popular', vencedora en les últimes eleccions.

El ple començarà amb la intervenció de la candidata a liderar l'Executiu autonòmic, sense límit de temps per exposar el programa polític del Govern que pretengui formar i per sol·licitar la confiança de la Cambra. Una vegada que hagi conclòs la persona candidata, es interromprà la sessió per un temps que no podrà ser inferior a les 24 hores.

Una vegada es reprengui la sessió, un diputat de cada grup parlamentari que ho sol·licite intervindrà durant un màxim de 30 minuts. En el cas del Grup Mixt, podrà intervenir un sol diputat o dividir el temps, mentre cap de les intervencions individuals sigui inferior als cinc minuts, segons marca l'article 86 del Reglament.

L'ordre d'intervencions dels grups parlamentaris serà de major a menor, exceptuant el grup del que forma part la persona candidata a la Presidència, que ho farà en darrer lloc. La persona candidata proposada podrà fer ús de la paraula quantes vegades ho sol·liciti. Quan contesti individualment o de forma global als representants dels grups parlamentaris, cada un d'aquests tindrà dret a una rèplica de deu minuts.

La votació es portarà a terme en l'hora fixada per la Presidència. Si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la Cambra, s'entendrà atorgada la confiança. No obstant això, si no l'obtingués durant la primera votació, es procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple. Abans de procedir a aquesta votació, la candidata podrà intervenir durant un temps màxim de deu minuts, i els grups parlamentaris durant cinc minuts cadascun per fixar la posició.

Atorgada la confiança a la persona candidata, la Presidència del Parlament ho comunicarà al Rei dins de les 24 hores següents, als efectes del nomenament d'aquella com a presidenta del Govern, i a la presidència del Govern.

La data de celebració del ple d'investidura s'ha conegut, no obstant, sense que hagin transcendit avenços en les negociacions entre PP i Vox. Després de les reunions celebrades aquest dilluns amb el president del Parlament, precisament, per abordar la investidura, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, va explicar que encara quedaven "detalls importants" per aconseguir un acord per a un Executiu, va insistir, "en solitari". "El PP està en disposició de governar en solitari o amb càrrecs nomenats per el PP", va incidir.

Des de Vox, per la seva banda, la portaveu parlamentària, Idoia Ribas, va reiterar que la voluntat del seu partit és entrar en el pròxim Govern, tot i que, alhora, es va mostrar oberta a la possibilitat d'acceptar "qualsevol tipus de fórmula" que garanteixi el compliment del preacord assolit amb el PP. "Vox no es pot comprometre a prestar el seu suport a cap candidatura perquè l'únic que hi ha és el preacord", va matitzar.

Categoría

Illes Balears