• dimarts 6 de juny del 2023

La Mediterrània va superar els 31ºC aquest estiu i Dragonera (Balears) va assolir el màxim històric a Espanya, amb 31,36ºC.

img

MADRID, 19 Set.

(ºC) durant els mesos del trimestre juny-agost, segons les dades recollides per la xarxa de boies de Ports de l'Estat, que va detectar una màxima històrica a la boia de Dragonera (Illes Balears) de fins a 31,36ºC el 24 d'agost .

Per la seva banda, l'Atlàntic no va assolir rècord històrics però sí que es van superar els màxims dels mesos de juliol i agost al Cantàbric i les Canàries.

A continuació, setembre també va estar marcat per les altes temperatures persistents als mars i s'han registrat valors rècords en diverses boies de les xarxes de mesura de Ports de l'Estat.

Per exemple, s'han revisat diversos registres i s'ha comprovat que a les boies de Ceuta, Cap de Gata, Cap de Palos, València, Tarragona Exterior i Dragonera han perat les temperatures màximes mesurades des que van començar a funcionar, sent, a més, els 31,36 ºC de la boia de Dragonera, mesurats al mes d'agost, el rècord absolut de les xarxes de Ports de l'Estat des que hi ha registres.

L'episodi d'escalfament ha estat més acusat a la Mediterrània, on s'han registrat diversos rècords absoluts, també ha estat notable al mar Cantàbric i Canàries. En aquestes zones no es van arribar a marcar valors de rècord històric però sí que s'han superat els màxims associats als mesos de juliol i agost a diverses estacions.

A més, aquest episodi d'altes temperatures de l'aigua persistents durant els mesos de juny, juliol i agost, com era d'esperar, ha estat més acusat a la Mediterrània, on s'han assolit els valors més grans a les estacions de mesura.

La boia de Dragonera, operativa des del estiu de 2009, que ja ostentava el rècord històric de temperatura de l'aigua des de l'any 2018, quan va registrar 31,27 ºC, ha tornat a batre aquesta marca dues vegades, en mesurar 31,34 ºC el dia 11 d'agost a les 15 hores i posteriorment en assolir els 31,36 ºC el 24 d'agost a les 15 hores, que queden com el valor registrat més gran de temperatura de l'aigua obtingut per les xarxes de mesura de Ports de l'Estat.

Les altes temperatures al Mar Mediterrani han deixat també rècords a les sèries individuals de diverses boies. La boia de València, operativa des de l'any 2005, va mesurar 29.94 ºC el dia 11 d'agost a les 18 hores, superant el valor del seu rècord anterior de 28,65 ºC obtingut l'agost de 2015. Amb un valor proper, la boia exterior de Tarragona, en funcionament des del 2004, va registrar 29,77ºC l'11 d'agost a les 18 hores, per sobre del seu màxim anterior, 29,56ºC, que datava d'agost del 2018.

Més al sud, tant a la boia de Cap de Palos com a la de Cap de Gata, que compten amb dades de temperatura de l'aigua des de 2006 i 2001 respectivament, els rècords es van produir al mes de juliol, havent-se assolit els 29,37 ºC el 28 de juliol a les 15 hores a la primera i els 27.93 ºC el 25 de juliol a les 17 hores a la segona.

Entre les boies situades més a prop de la costa, la boia de Ceuta, que compta amb dades de temperatura des de l'any 2014, també va marcar el màxim històric el 6 d'agost a les 17 hores en què es van mesurar 24,6ºC, dos graus més que el seu rècord anterior, 22,6ºC , registrats l'agost del 2016.

A l'Atlàntic, els valors de la temperatura de l'aigua no han estat tan elevats, i tampoc han registrat rècords històrics globals a les boies de Ports de l'Estat, encara que sí que s'han superat valors històrics associats al mes de juliol en diverses, situades tant al Mar Cantàbric com a les Illes Canàries.

Al Cantàbric, la boia costanera de Bilbao, en funcionament des de l'any 2004, va marcar el dia 14 el seu registre associat més gran al mes de juliol en mesurar 25,6ºC a les 14 hores. Aquell mateix dia, la boia de Bilbao-Biscaia, amb dades des del 2006 i fondejada en aigües obertes, va mesurar 24,68 ºC a les 17 hores. En aquest cas, el valor assolit constitueix el registre més gran obtingut per aquesta boia per als mesos de juliol ia més el seu segon registre històric més gran, només superada pels 24,95ºC mesurats l'agost del 2018.

La boia costanera de Pasaia II, fondejada a principis de l'any 2022, no compta amb un historial prou representatiu per parlar de rècords, però cal destacar que el dia 18 de juliol a les 14 hores va registrar 28ºC.

Illes Canàries, tres de les quatre boies que Ports de l'Estat té en funcionament, van superar els valors associats al mes de juliol. La boia de Tenerife Sud i la de Gran Canària, totes dues amb sensor de temperatura de l'aigua des de l'any 2001, van mesurar 24,66 ºC el dia 13 i 23,32 ºC el dia 27, respectivament. Per part seva, la boia costanera de Las Palmas Este, amb dades de temperatura de l'aigua des de l'any 2014, va arribar als 23,5ºC els dies 26 i 27 de juliol. En tots els casos, els valors no arriben als màxims històrics respectius, que en aquesta zona se solen donar al mes de setembre.

XOX

Notícies més vistes Avui