La Mesa Sectorial de Salut aprova una oferta de 578 places per a 56 categories del Servei de Salut.

La Mesa Sectorial de Salut aprova una oferta de 578 places per a 56 categories del Servei de Salut.

PALMA, 4 Des.

La Taula Sectorial de Sanitat ha aprovat per unanimitat la convocatòria de l'oferta d'ocupació pública ordinària del personal estatutari dependent del Servei de Salut, amb un total de 578 places per a 56 categories.

Segons ha indicat aquest dilluns la Conselleria de Salut en nota de premsa, del total de places 369 corresponen al torn lliure i 209, al de promoció interna. A més, corresponen a les ofertes d'ocupació pública de 2023.

Amb això, el Servei de Salut disposa ara d'un termini de tres anys per convocar els procediments selectius que es deriven d'aquesta oferta pública. Del total, es reserva el set per cent per a les persones amb alguna discapacitat.

Les categories i places que es convocaran són: 14 de celador; 133 d'infermer; 14 d'infermer de salut mental; 35 d'infermer d'urgències en Atenció Primària; tres d'infermer especialista en Infermeria del Treball; 12 d'infermer especialista en Infermeria Familiar i Comunitària; 34 d'infermer especialista obstètric-ginecològic; una de facultatiu especialista en l'àrea d'Al·lèrgia; una de facultatiu especialista en l'àrea d'Angiologia i Cirurgia Vascular; una de facultatiu especialista en l'àrea d'Aparell Digestiu; una de facultatiu especialista en l'àrea d'Anàlisis Clínics; dues de facultatiu especialista en l'àrea d'Anestesiologia i Reanimació; set de facultatiu especialista en l'àrea de Cardiologia; una de facultatiu especialista en l'àrea de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu; una de facultatiu especialista en l'àrea de Cirurgia Pediàtrica; una de facultatiu especialista en l'àrea de Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia; una de facultatiu especialista en l'àrea d'Endocrinologia; i cinc de facultatiu especialista en l'àrea de Farmàcia Hospitalària.

A més, s'han convocat, per a facultatiu especialista, dues en l'àrea de Geriatria; quatre en l'àrea d'Hematologia i Hemoteràpia; dues en l'àrea de Medicina Intensiva; tres en l'àrea de Medicina Interna; dues en l'àrea de Medicina Nuclear; una en l'àrea de Microbiologia i Parasitologia; una en l'àrea de Nefrologia; una en l'àrea de Pneumologia; dues en l'àrea de Neurocirurgia; dues en l'àrea de Neurologia; cinc en l'àrea d'Obstetrícia i Ginecologia; set en l'àrea d'Otorrinolaringologia; nou en l'àrea de Pediatria; 11 en Psiquiatria; dues en Reumatologia; quatre en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica; i dues en Pediatria i Puericultura en Equip d'Atenció Primària.

D'altra banda, s'han convocat tres places de farmacèutic en l'àrea d'Atenció Primària; quatre de Fisioteràpia; 52 en el grup administratiu de la Funció Administrativa; 35 en el grup auxiliar de la Funció Administrativa; 18 en el grup de gestió; 14 en el grup tècnic; 20 de metge de família en Atenció Primària; deu de metge d'Urgències en Atenció Primària; 11 de metge d'Urgències Hospitalàries; una de monitor; una d'òptic optometrista; dues de pinxe; cinc de tècnic superior especialista en Sistemes i Tecnologies de la Informació; 27 de tècnic mitjà sanitari en Cures Auxiliars d'Infermeria; cinc de tècnic superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació; cinc de tècnic superior especialista en Anatomia Patològica; 15 de tècnic superior especialista en Laboratori; 13 de tècnic superior especialista en Radiodiagnòstic; cinc de telefonista; dues de terapeuta ocupacional; i tres de treballador social.

A la Taula Sectorial també s'ha anunciat la convocatòria d'un concurs de trasllats voluntari per proveir 88 places bàsiques vacants de personal estatutari fix en diverses categories.

En concret, s'han anunciat 29 places d'infermer especialista de Salut Mental, 30 places d'infermer especialista obstètric-ginecològic i 29 places de fisioterapeuta.

Finalment, s'ha acordat establir un barem únic de puntuació dels mèrits de coneixement de català en tots els procediments selectius, de provisió i de mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut.

.

Tags

Categoría

Illes Balears