• dilluns 5 de juny del 2023

La modificació de la LECO permetrà suspendre llicències i permisos per protegir els valors naturals

img

El Consell de Govern aprova el Projecte de llei per actualitzar la Llei de conservació despais de rellevància ambiental

PALMA, 27 Jun

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que permetrà, entre altres qüestions, suspendre llicències i permisos per protegir els valors naturals d'aquests espais.

"Es fa un pas més al compliment d'un dels acords de Bellver en matèria de medi ambient i suposa una actualització més que necessària sobre una llei que es va aprovar el 2005", ha dit en roda de premsa el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.

En concret, ha indicat que aquesta actualització pretén aconseguir diversos objectius principals. D'una banda, cerca "unificar, harmonitzar i simplificar" el règim jurídic aplicable al procediment d'elaboració dels diferents plans ambientals i de declaració dels espais naturals protegits, incorporant, a més, els principis i les directrius de la normativa d'accés a la informació i participació pública en matèria de medi ambient.

També s'introdueix tota una sèrie de mecanismes per garantir i donar un impuls perquè l'acció administrativa i les polítiques públiques s'orientin cap a la consecució dels objectius de l'Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2030.

En aquest punt, el conseller ha remarcat que s'inclouen, “per primera vegada”, aspectes “inqüestionables” de l'actualitat, “com el canvi climàtic o pel que fa a espècies invasores".

Aquesta Llei consta de 22 articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final.

els articles, des de l'Executiu autonòmic han destacat el referent al nou règim de protecció preventiva, que estableix que durant la tramitació d'un pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN), d'una zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) o d'un lloc de interès comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000, es podran suspendre llicències municipals o aturar la tramitació de plans urbanístics amb incidència sobre el territori.

Així mateix, es podran paralitzar explotacions en curs i suspendre permisos i concessions mineres . Això només es podrà en el cas de danys mediambientals o amenaça imminent de danys i mitjançant acord del Consell de Govern degudament justificat.

En aquest sentit, les mesures de protecció cautelar que s'apliquen durant el procediment de tramitació de alguna figura de protecció s'estenen a les figures europees de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA). És a dir, en el moment en què es comenci a tramitar qualsevol d'aquests procediments i fins que s'aprovin, no es pot atorgar cap autorització que permeti alterar el mitjà sense un informe favorable. Fins ara, aquesta protecció només s'aplicava a la tramitació dels plans d'ordenació de recursos naturals, ha explicat Mir. Preguntat per un exemple d'actuació de suspensió d'explotacions o llicències, el conseller ha remarcat les que es troben dins del domini públic marítim terrestre, "on de vegades hi ha disjuntives".

"Era un tema no resolt i aquí ho intentem abordar des d'un paraigua jurídic", ha continuat el conseller, que ha reiterat que "el Consell de Govern tindrà la capacitat de determinar si una activitat és perjudicial per als valors i recursos naturals en aquells espais on hi ha propostes de protecció".

D'altra banda, la modificació introdueix la creació del Catàleg d'espècies exòtiques invasores de les Illes, l'impuls de la restauració ambiental, la creació d'un protocol en matèria de bioseguretat i un fons de patrimoni natural de les Balears.

"L'experiència del Govern és molt clara, s i davant l'arribada d'una espècie invasora s'actua amb contundència des del primer moment, es tindrà la capacitat de mitigar i acabar-la amb aquesta”, ha destacat el conseller.

"Si no s'actua amb diligència, la problemàtica ambiental pot derivar en conseqüències molt importants per a espècies de flora i fauna a Balears”, ha afegit.

Així mateix, a la normativa es preveu la presentació d'un projecte de llei del patrimoni natural de les Illes davant del Parlament en un termini de quatre anys des de l'entrada en vigor de la modificació de la LECO.

Notícies més vistes Avui