Notícies Balears.

Notícies Balears.

La nova depuradora de Palma estarà acabada a l'agost del 2026 i donarà servei a 676.000 habitants.

La nova depuradora de Palma estarà acabada a l'agost del 2026 i donarà servei a 676.000 habitants.

PALMA, 16 d'Abril.

Les obres a la depuradora Palma II podrien estar finalitzades a l'agost de 2026, s'espera que tingui capacitat per a 676.000 habitants i tindrà una dotació pressupostària de 142 milions d'euros, provinents dels fons Next Generation.

Així ho ha detallat el director de projecte i obra, Luis Miguel Piqueras, en l'acte de presentació d'aquestes actuacions, on també ha assegurat que les instal·lacions s'adaptaran a la normativa de vessaments, especialment pel que fa als nutrients, el tractament de fangots, que podran ser emprats com a producte per a adob agrícola, i l'aigua que rebi tractament terciari es podrà utilitzar també per a l'agricultura o neteges.