Notícies Balears.

Notícies Balears.

La pensió mitjana a les Illes Balears és de 1.164 euros a gener, per sota de la mitjana nacional.

La pensió mitjana a les Illes Balears és de 1.164 euros a gener, per sota de la mitjana nacional.

PALMA, 26 de gener. La pensió mitjana a Balears s'ha situat en 1.164,23 euros a l'1 de gener del 2024, un 4,97% més que en el mateix període de l'any anterior però per sota de la mitjana nacional (1.248,58 euros), segons les dades facilitades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Tenint en compte aquestes xifres, al gener s'han abonat 206.327 pensions a la comunitat, un 1,56% més que fa un any i una xifra que representa el 2,04% del total nacional.

En concret, 17.318 són per incapacitat permanent (1.089,35 euros), 137.682 es corresponen a jubilació (1.323,44 euros), 45.263 són pensions per viduïtat (805,63 euros), 5.947 es deuen a orfandat (434,36 euros) i 117 a favor de familiars (724,47 euros).

Pel que fa a les pensions amb complement a mínims a les Illes, a l'1 de gener del 2024 hi va haver 33.678, de les quals el 21,1% es van correspondre a dones i el 10,6%, a homes, sobre el total de pensions.

També les dades del Ministeri fan referència a les pensions amb complement de bretxa de gènere, amb un total de 13.131 a les Balears i el seu import mitjà és de 70 euros.

Finalment, el nombre de pensionistes a Balears al gener ha estat de 183.686, dels quals 93.753 són dones i 89.933, homes.

A tot el país, la Seguretat Social va destinar en el present mes de gener la xifra rècord de 12.651,2 milions d'euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives, gairebé un 6,3% més que en el mateix mes del 2023.

La nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada a juliol del 2023 els 12.000 milions d'euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord després de l'augment de les pensions contributives en un 3,8% per a aquest any 2024.

El departament que dirigeix Elma Saiz estima que la despesa en pensions es va situar en el 11,5% del PIB en els últims dotze mesos, per sota de la de 2022 (11,7% del PIB), 2021 (12,1% del PIB) i 2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l'impacte de la pandèmia sobre el PIB.

Al gener d'aquest any s'han abonat 10.132.479 pensions contributives, un 1,2% més que fa un any, a més de 9,17 milions de pensionistes.

Després de l'augment de les pensions amb l'IPC aplicat des de principis d'any, la pensió mitjana de jubilació va augmentar al gener un 4,9% interanual, fins als 1.434,9 euros mensuals.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), es va incrementar un 5% interanual, fins a situar-se a l'1 de gener d'aquest any en 1.248,6 euros mensuals.