• dilluns 5 de juny del 2023

La pensió mitjana augmenta un 5,42% a les Balears al setembre, fins a 1.018 euros

img
PALMA, 27 Set. 2022, cosa que representa un 5,42% més que el mateix mes de l'any anterior i 74 euros menys que la pensió mitjana nacional (1.092,18 euros).

Així ho recullen les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que detallen també que el nombre de pensions va augmentar un 1,37% més que el mateix mes de l'any anterior a les Balears, fins a 201.587, el 2,03% del total nacional. p>

La majoria d'aquestes pensions són de jubilació (132.658), amb una quantia mitjana de 1.161,21 euros a les Balears. Són 95,75 euros menys que la mitjana nacional per a aquest tipus de prestació.

Les pensions de viduïtat, 44.929 a les Balears, tenen una quantia mitjana de 703,74 euros, 76,43 euros menys que la mitjana nacional. Les d'incapacitat permanent, 17.712 a les Balears, són les següents més nombroses, amb 968,94 euros de mitjana (65,92 euros menys que la mitjana nacional).

Per la seva banda, les pensions d'orfandat, 6.169 a les Balears, tenen una quantia mitjana de 381,21 euros, 57,50 euros menys que la mitjana nacional. Finalment, les de favor de familiars, 119 a les Balears, tenen una quantia mitjana de 641,24 euros, 1,49 euros més que la mitjana nacional.

La Seguretat Social va destinar aquest mes de setembre la xifra rècord de 10.867 milions d'euros al pagament de pensions contributives, un 6,2% més que el mateix mes del 2021. En termes homogenis, l'augment de la despesa és del 4,5% interanual.

El departament que dirigeix ​​José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions es va situar en l'11,8% del PIB el novè mes de l'any, percentatge inferior al del 2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l'impacte de la pandèmia sobre el PIB, i també més baix que el del 2021 (12,1% del PIB).

Dels 10.867 milions d'euros que es van dedicar al setembre a l'abonament de les pensions contributives, gairebé tres quartes parts (el 72,4%) es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 7.871,5 milions d?euros, un 6,7% més que el setembre de l?any passat.

A les pensions de viduïtat es van destinar 1.833,3 milions d'euros, un 5% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 983,3 milions d'euros (+4% ).

Per la seva banda, el pagament de les prestacions d'orfandat va comportar un import de 150,5 milions (+5%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 28,5 milions d'euros (+7%).

El setembre d'aquest any s'han abonat 9.949.869 pensions contributives, un 0,8% més que fa un any, per a una mica més de 9 milions de pensionistes. Del total de pensions, més de 6,26 milions eren pensions de jubilació; gairebé 2,35 milions eren pensions de viduïtat; 950.209 eren d'incapacitat permanent; 343.041 eren pensions d'orfandat, i 44.499 a favor de familiars.

Del total de pensionistes (9.015.737 a 1 de setembre), 4,6 milions són homes i 4,4 milions, dones. El nombre de pensions per pensionista és de 1,1.

La pensió principal percebuda és la de jubilació per a 6,1 milions de persones; la de viduïtat per a 1,6 milions de persones; la d'incapacitat permanent per a 944.769 pensionistes; la d'orfandat per a 325.708 persones, i la de favor de familiars per a 43.754 pensionistes.

La pensió mitjana de jubilació va arribar al setembre als 1.256,96 euros mensuals, un 5,3% més que el mateix mes de l'any passat.

Al Règim General, la pensió mitjana de jubilació va pujar a 1.405,3 euros mensuals, davant els 836,7 euros al mes del Règim d'Autònoms. A la Mineria del Carbó, la pensió mitjana de jubilació és de 2.449 euros al mes i al del Mar, de 1.395 euros.

Al setembre, la pensió mitjana de viduïtat es va situar en 780,2 euros al mes, amb un creixement interanual del 5,2%, mentre que la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars), va augmentar un 5,3%, fins a situar-se a l'1 de setembre en 1.092,18 euros mensuals.

La quantia mitjana de les noves altes de jubilació va pujar a l'agost (última dada disponible) a 1.424,7 euros al mes.

D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor al tancament del mes d'agost (última dada disponible) va ser de 682.914, xifra un 1,7% superior a la del mateix mes del 2021. La nòmina mensual d'aquestes pensions va pujar a 1.319,5 milions d'euros.

El Règim de Classes Passives de l'Estat inclou fonamentalment el personal militar i fu ncionaris de la Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com als funcionaris transferits a les comunitats autònomes.

Amb data 1 de setembre, 321.194 pensions percebien el complement per bretxa de gènere, l'objectiu del qual és corregir de mica en mica la diferència que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home i la que rep una dona.

L'import mitjà mensual d'aquest complement a la pensió, rebut en un 93,1% per dones, és de 61,5 euros. De les 321.194 pensions complementades, el 21,4% correspon a pensionistes amb un fill (68.638); el 47,3%, amb dos fills (151.876); el 20,1%, amb tres (64.505), i l'11,3% (36.175), amb quatre fills.

Aquest complement, vigent des del febrer de l'any passat, consisteix en una quantia fixa de 28 euros al mes per fill, que s'aplica des del primer fill fins a un màxim de quatre. Se sol·licita alhora que se sol·licita la pensió.

Notícies més vistes Avui