Notícies Balears.

Notícies Balears.

La qualitat de vida a les Balears empitjorà el 2022 pel deteriorament de l'oci i les relacions socials i la governança.

La qualitat de vida a les Balears empitjorà el 2022 pel deteriorament de l'oci i les relacions socials i la governança.

PALMA, 31 Oct.

La qualitat de vida a les Balears ha descendit el 2022 a causa del deteriorament de l'oci i les relacions socials, la governança i els drets bàsics i la seguretat, segons l'Indicador Multidimensional de Qualitat de Vida (IMCV) 2022 publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest dimarts.

L'indicador general ha baixat un 0,8% a la Comunitat passant de 103,7 punts el 2021 a 102,9 el 2022. Aquest descens és més pronunciat que el del conjunt nacional, amb una diferència de dues dècimes a l'índex general.

L'oci i les relacions socials ha estat un dels apartats que més ha empitjorat a les Balears. Aquest grup inclou la satisfacció amb el temps disponible, l'assistència a esdeveniments culturals i esportius, la freqüència de reunions amb amics, la satisfacció amb les relacions personals, la confiança en els altres i la disponibilitat de algú amb qui parlar de temes personals.

Un altre dels segments que més empitjora entre el 2021 i el 2022 és el de la governança i els drets socials, que mesura la confiança en els sistemes polític i judicial, així com la policia, a més de la participació ciutadana en activitats polítiques.

També baixa el resultat de l'anàlisi de l'experiència general de la vida, que inclou, a més de la satisfacció global amb la vida, sentiments i emocions i l'avaluació del sentit i propòsit de la vida.

De l'altra banda, baixen també, en menor mesura, els indicadors sobre seguretat física i personal --criminalitat, vandalisme, etc-- i entorn i medi ambient --contaminació, sorolls, qualitat de l'aire i disponibilitat de zones verdes--.

En canvi, millora l'avaluació de les condicions materials de vida --renda, risc de pobresa, despeses en habitatge, deute, etc--, educació, feina --taxes d'ocupació, salaris i jornades-- i salut --esperança de vida, morbiditat crònica, tabaquisme i obesitat-- a les Balears.

L'IMCV consisteix en la construcció, amb caràcter experimental, d'un indicador que sintetitza la informació dels indicadors de qualitat de l'INE, que ofereixen una visió panoràmica de la qualitat de vida a Espanya. Els indicadors provenen de diverses fonts i estan referits en general a la població resident a Espanya.

Per comunitats autònomes, la Comunitat Foral de Navarra, La Rioja i Aragó han presentat els nivells més elevats de qualitat de vida l'any 2022, igual que en l'edició passada. A l'altre costat, els registres més baixos s'han donat a Canàries, Andalusia i Galícia.

.