La signatura de hipoteques continua en negatiu a Balears, amb una caiguda de gairebé el 40% al novembre.

La signatura de hipoteques continua en negatiu a Balears, amb una caiguda de gairebé el 40% al novembre.

PALMA, 25 de gener.

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Balears al novembre ha caigut un 39,35% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a un total de 635 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La taxa interanual millora respecte a l'anotada el mes anterior, amb 0,67 punts més. A Balears es van prestar 153,44 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al novembre, un 40,24% menys del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per a constituir hipoteques va pujar un 3,09%.

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 831 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital de 260,43 milions d'euros. D'elles, 26 van ser sobre finques rústiques i 805 sobre urbanes.

De les 805 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al novembre a Balears, 635 van ser sobre habitatges; 8 en solars i 162 en un altre tipus.

En 15 operacions es canviava d'entitat (subrogacions a l'acreedor), mentre que en una hipoteca va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 253 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 237 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar 1.166 préstecs sobre finques a Balears. D'elles, 784 van correspondre a habitatges, 51 a finques rústiques, 314 a urbanes i 17 sobre solars.

Per comunitats autònomes, el nombre d'hipoteques subscrites va caure a totes les comunitats autònomes respecte a l'any anterior excepte a Castella - La Manxa, on la firma d'hipoteques va créixer un 40,94%%, i a Cantàbria amb un 8,03% més. A la resta, les majors caigudes les van anotar La Rioja (-53,38%) seguit d'Extremadura (-45,44%) i Balears (-39,35%).

Quant a l'import prestat, la xifra va experimentar una reducció en totes les comunitats autònomes excepte a Castella - La Manxa, amb una pujada del 58,22% interanual. Pel que fa a la resta, Extremadura (-46,75%), Balears (-40,24%) i Canàries (-38,92%) encapçalen els descensos. Mentre tant, en el costat contrari es situen Cantàbria (-2,93%) i Madrid (-8,40%).

.

Tags

Categoría

Illes Balears