Notícies Balears.

Notícies Balears.

La signatura de hipoteques sobre habitatges continua a la baixa al gener a les Illes Balears, tot i que la caiguda es modera al 13%.

La signatura de hipoteques sobre habitatges continua a la baixa al gener a les Illes Balears, tot i que la caiguda es modera al 13%.

PALMA, 26 Març.

La firma de hipoteques sobre habitatges va començar l'any en negatiu a les Balears, tot i moderar la seva caiguda fins al 13,1% després d'haver assolit una taxa del 27,8% al desembre, segons dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Al gener es van constituir a la Comunitat un total de 756 hipoteques sobre habitatges. Les Balears cauen més que el conjunt nacional, amb una taxa del 10,3%.

Per a la constitució d'aquestes hipoteques sobre habitatges, a les Balears es van prestar 156,58 milions d'euros al gener, un 31,37% menys de capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per a constituir hipoteques va pujar un 16,81%.

Atenent al total de finques, es van constituir un total de 1.073 hipoteques a la regió, amb un desembors de capital de 338,11 milions d'euros. D'aquestes, 38 van ser sobre finques rústiques i 1.035 sobre urbanes.

De les 1.035 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al gener a les Balears, 756 van ser sobre habitatges; 19 en solars i 260 de tipus diferent.

En sis hipoteques es va canviar l'entitat (subrogacions a l'acreedor) i en 21 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 324 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 297 van ser per novació.

En canvi, es van cancel·lar 1.609 préstecs sobre finques a les Balears. D'aquestes, 1.135 van correspondre a habitatges, 71 a finques rústiques, 384 a urbanes i 19 sobre solars.

Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació amb l'any anterior va ser a Madrid (+13,24%), Galícia (+8,95%) i Aragó (+5,92%), mentre que les comunitats que van marcar un pitjor registre van ser Astúries seguida de Navarra i Cantàbria amb caigudes del 30,61%, 22,57% i 20,61%, respectivament.

Pel que fa a l'import prestat, la xifra va disminuir a totes les comunitats autònomes excepte a Aragó amb un augment de l'import prestat del 7,19% i Galícia amb un 1,5% més. Quant a la resta, les Balears (-31,37%), Cantàbria (-27,91%) i Navarra (-27,01%) encapçalen els descensos.