Notícies Balears.

Notícies Balears.

La signatura d'hipoteques sobre habitatges baixa un 40% a les Balears a l'octubre.

La signatura d'hipoteques sobre habitatges baixa un 40% a les Balears a l'octubre.

PALMA/MADRID, 21 Des.

El nombre de hipoteques constituides sobre habitatges a les Illes Balears va baixar un 40% a octubre respecte al mateix mes del 2022, fins a sumar 631 préstecs, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest dijous.

Atenent a aquestes xifres, el de les Balears és el segon descens interanual més pronunciat del país, només per darrere d'Astúries (-44,1%). En comparació amb setembre del 2023, la caiguda és del 16,4%.

Quant al capital prestat a l'arxipèlag, va descendir un 37,8% en variació interanual a octubre del 2023, mentre que en comparació amb setembre del mateix any la baixada va ser del 22,2%, fins als 148,83 milions d'euros.

Atenent al total de finques, es van constituir 876 hipoteques a la regió, amb un desemborsament de capital de 220,81 milions d'euros. D'elles, 36 van ser sobre finques rústiques i 840 sobre urbanes.

De les 840 hipoteques constituides sobre finques urbanes a octubre a les Balears, 631 van ser sobre habitatges; 11 en solars i 198 en altres tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions a l'acreedor) va ser de set i en nou hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 194 hipoteques amb canvis en les seves condicions, 178 van ser per novació.

En canvi, es van cancel·lar 1.226 préstecs sobre finques a les Balears. D'elles 824 van correspondre a habitatges, 72 a finques rústiques, 319 a urbanes i 11 sobre solars.

A nivell nacional, el nombre d'hipoteques constituides sobre habitatges va baixar un 22,3% interanual el desè mes de l'any, fins a sumar 31.921 préstecs, amb un tipus d'interès mitjà que va seguir en augment, assolint el 3,32%, la seva xifra més alta des de desembre del 2015.

Amb aquest descens, la signatura d'hipoteques sobre habitatges encadena nou mesos de taxes negatives, encara que la d'octubre ha estat menys pronunciada que la registrada a setembre (-29,6%).

L'import mitjà de les hipoteques constituides sobre habitatges va baixar un 5,3% interanual en el desè mes de l'any, fins als 140.564 euros, mentre que el capital prestat va disminuir un 26,4%, fins a frisar els 4.487 milions d'euros.

Després de la política de pujades de tipus d'interès duta a terme pel Banc Central Europeu (BCE) per intentar contenir la inflació i l'evolució de l'Euríbor, el tipus d'interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 3,70% a octubre, el seu valor més alt des del 2014, amb un termini mitjà de 23 anys.

En el cas dels habitatges, l'interès mitjà va ser del 3,32%, el seu valor més alt des de desembre del 2015, amb un termini mitjà de 24 anys. Respecte a un any abans, el tipus d'interès mitjà per als préstecs sobre habitatge ha augmentat en 1,18 punts. És el setè mes consecutiu en què el tipus d'interès supera el 3%.