Lafuente anuncia un pla de modernització d'infraestructures hídriques i una nova llei balear d'ordenació del litoral. Lafuente anuncia un pla de modernització d'infraestructures hídriques i una nova llei balear d'ordenació del litoral.

Lafuente anuncia un pla de modernització d'infraestructures hídriques i una nova llei balear d'ordenació del litoral. 

Lafuente anuncia un pla de modernització d'infraestructures hídriques i una nova llei balear d'ordenació del litoral.

PALMA, 20 de setembre.

El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciat un pla d'inversions per modernitzar les infraestructures del cicle de l'aigua, l'elaboració d'un projecte de Llei d'Ordenació i Gestió integral del litoral de Balears o una major dotació de personal per resoldre la quantitat de expedients pendents en Recursos Hídrics o Costes.

Aquestes han estat algunes de les línies sobre les quals actuarà durant el seu mandat al capdavant del departament i que ha esbossat aquest dimecres durant la seva compareixença a la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua del Parlament.

Lafuente ha explicat que una de les principals mesures de la seva Conselleria per a aquesta legislatura serà posar en marxa un Pla de modernització per invertir en infraestructures relacionades amb el cicle de l'aigua.

Així, ha destacat que les xarxes de canalització són la infraestructura que manté el subministrament de Balears i el seu estat de conservació i eficiència "tenen un impacte directe en la qualitat de vida dels ciutadans".

El responsable del Cicle de l'Aigua ha puntualitzat que aquest programa vindrà acompanyat de la finançament necessari amb la creació d'un fons específic, amb recursos procedents del cànon de sanejament, de la recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), inversions de l'Estat i Fons Next Generation.

Respecte al projecte de llei del litoral, ha destacat que la normativa tindrà com a objectiu estructurar la costa, a més d'establir la protecció de construccions històriques, com els 'escars' o les 'cases de vorera'. L'ordenació es desenvoluparà d'acord amb plans insulars, amb una atenció especial a la problemàtica específica de Formentera.

Lafuente ha indicat que aquesta llei, no només actuarà com a gestió i ordenació integral del litoral, sinó que es treballarà per fer compatible l'ordenació del litoral i el seu ús amb la protecció i la preservació. "Aquesta normativa permetrà establir clarament quins usos i serveis són admissibles i quins no", ha detallat.

En referència a les mancances de personal del seu departament, la Direcció General de Recursos Hídrics ha posat en marxa un pla de reorganització, dotat de més recursos, per pal·liar la "gestió deficient" dels darrers vuit anys que "ha generat més de 4.295 expedients en procés de resolució".

D'aquesta manera, ha posat com a exemples els "retards alarmants" de dos anys en el Servei d'Aigües Subterrànies, amb expedients pendents des de 2019, o de dos anys i mig dels informes de zones inundables en el Servei de Domini Públic Hidràulic.

Pel que afecta a la Direcció General de Costes i Litoral -competència transferida pel Govern central-, també ha destacat la "preocupant" situació que viu aquesta àrea a causa de "la mala gestió en quant a la transferència de competències".

"La falta de personal ha desencadenat que hi hagi uns 2.000 expedients pendents d'atenció, alguns dels quals daten de fa anys. Encara que s'hauria de comptar amb un equip de 38 persones, actualment només treballen 18 i la resta són places que estan pendents de cobrir. A Eivissa i Formentera, per exemple, no hi ha vigilants i en el cas de Menorca només n'hi ha un", ha detallat el conseller.

Categoría

Illes Balears