Notícies Balears.

Notícies Balears.

Lafuente assegura que "si a les Balears no es perdessin el 30% de l'aigua per canonades, no hi hauria problemes" d'abastiment.

Lafuente assegura que

PALMA, 19 d'agost.

El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, considera que "cal aprofitar més" aquest recurs i que "si no es perdés el 30 per cent que es perd per les canonades, no hi hauria problemes d'aigua" a les Balears.

Així ho explica el conseller en una entrevista concedida a Europa Press, després de ser preguntat per la possibilitat d'establir límits en el subministrament d'aigua. En aquest sentit, reitera que "es perd el 30 per cent només a les canonades de distribució" i que "si es solucionés, no hi hauria aquests problemes".

Lafuente assegura també que des de la seva Conselleria busquen "millorar substancialment" el cicle de l'aigua i, durant l'entrevista, fa referència a una sèrie de "problemes d'abastiment" d'aquest recurs, "més notables a l'estiu i que mostren els problemes en qualitat i quantitat de l'aigua".

"Cal assegurar que hi haurà aigua suficient i de suficient qualitat per a tots els ciutadans de les Balears i per a totes les activitats que es realitzin a les Illes", declara el conseller.

Així, indica que hi ha punts de l'arxipèlag on "segurament caldrà incrementar la quantitat de l'aigua dessalada" i també "eliminar problemes de nitrats a l'aigua", entre d'altres qüestions.

A més, apunta a "problemes de la distribució amb canonades o sistemes de distribució en els quals es perd molta aigua", una qüestió que, sentencia, "cal millorar".

D'altra banda, Lafuente relata l'existència de problemes en el tractament de l'aigua i indica que "cal aconseguir que l'aigua que es depura es pugui utilitzar".

Així, preveu que si des de la seva Conselleria aconsegueixen solucionar totes aquestes qüestions "seria estupendo i s'aconseguirien tots els objectius". Com a mínim, afegeix, "cal millorar substancialment totes les fases del cicle de l'aigua".

En relació amb l'anunci que va fer Deià a finals de juliol de tallar el subministrament d'aigua a grans consumidors, Lafuente opina que la solució és "portar aigua a aquests pobles a través de canonades i buscar l'aigua en dessaladores o en els sistemes de pous de què es disposi".

En aquest sentit, sobre posar límits com els que ha establert aquest municipi, el conseller creu que el que cal fer és "aprofitar més l'aigua" i reitera la necessitat de "no perdre aquest 30 per cent que s'està perdent".

"Evidentment", diu, "cal millorar la conscienciació de la població que l'aigua és un bé escàs". Així doncs, considera que "els ciutadans també han de contribuir en aquesta qüestió".

A més, Lafuente mostra la seva voluntat d'"invertir en recuperar l'aigua per evitar que aquesta es tiri al mar". "L'aigua depurada es pot utilitzar per a altres fins, ja que no cal utilitzar aigua potable per netejar carrers, per recarregar aqüífers, per netejar vaixells o altres activitats que es podrien fer amb aigua reciclada", explica.

La Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua és de nova creació en aquesta legislatura. No obstant això, Lafuente ressalta que "és nova en quant a estructura, però no en quant a competències i organismes que en formen part". "El que sí s'assumeixen són les noves competències de Costes i Litoral", puntualitza.

L'objectiu de la Conselleria, continua Lafuente, és "optimitzar tots els recursos per anar millorant tant el cicle de l'aigua com la gestió de la costa i el litoral de les Balears".

Igualment, destaca com a objectius "tenir una visió global del problema del cicle de l'aigua que pateixen les Illes, així com dels abocaments al mar". D'altra banda, mostra la seva voluntat de "tenir una visió global de la costa i el litoral", una qüestió que destaca com a "fonamental en una comunitat autònoma insular".

Finalment, el conseller afirma que es "conformaria" amb que la Conselleria compleixi amb la seva obligació, és a dir, "resoldre els expedients que hi ha damunt la taula en relació a les competències de Costes, contestar als ciutadans en termini, millorar la gestió dels ports i assegurar que els ciutadans de les Balears tinguin aigua suficient, de qualitat i que no es tiri res d'aigua".