Notícies Balears.

Notícies Balears.

Les reserves hídriques de les Balears se situen al 53% a l'abril, a l'espera de reflectir l'impacte de les últimes pluges.

Les reserves hídriques de les Balears se situen al 53% a l'abril, a l'espera de reflectir l'impacte de les últimes pluges.

Tot l'arxipèlag es troba en situació de prealerta

PALMA, 12 Maig.

Les reserves hídriques de les Balears s'han situat al 53% al mes d'abril, pendents de reflectir l'impacte als aquífers de les últimes pluges ocorregudes a l'arxipèlag.

En nota de premsa, la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua ha informat que les reserves hídriques de les Balears s'han situat al 53% al abril, xifra que mostra una baixada del 2% respecte al mes anterior, encara que encara no s'hagi vist reflectit als aquífers el benefici de les últimes pluges a l'arxipèlag. En comparació amb 2023, les reserves es situen nou punts percentuals per sota, la qual cosa reflecteix una necessitat de vigilància contínua.

Al mes d'abril, la majoria de les Unitats de Demanda (UD) van registrar disminucions, llevat de Formentera, que va experimentar un augment en les seves reserves. Per illes, Mallorca va patir una reducció del 57% al 55%, Menorca va passar del 54% al 52% i Eivissa del 39% al 37%.

Totes les UD, incloses Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Eivissa i Formentera, es troben en un escenari de prealerta.

Quant a precipitacions, abril va ser un mes significativament humit a les illes, amb una mitjana de 43,0 litres per metre quadrat (l/m2), superant la mitjana històrica de 39,9 l/m2.

Les precipitacions per illa van mostrar variacions interessants: a Mallorca es va registrar una quantitat menor que la mitjana històrica, amb 37,4 l/m2 davant de 42,6 l/m2; en canvi, Menorca va experimentar un mes més humit amb 48,9 l/m2, comparat amb 34,8 l/m2 de la seva mitjana històrica. Eivissa i Formentera, per la seva banda, van tenir mesos molt humits amb 72,5 l/m2 i 51,6 l/m2 respectivament, superant àmpliament les seves mitges històriques de 31,4 l/m2 i 21,0 l/m2.

L'anàlisi interanual de les precipitacions mostra que les Balears van aconseguir un 84% de la mitjana esperada, amb Mallorca aconseguint un 85%, Menorca un 84%, i les Pitiüses (Eivissa i Formentera) un 72%.

Abril també va ser un mes molt càlid a les Balears, amb una temperatura mitjana de 15,3°C, la qual cosa representa una anomalia de 0,8°C per sobre de l'habitual.

Amb el 100% del territori en situació de prealerta i sense canvis d'escenari previstos a curt termini, segons la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, és crucial mantenir una gestió prudent i proactiva dels recursos hídrics per adaptar-se a aquestes variacions climàtiques i assegurar la sostenibilitat a llarg termini.