Notícies Balears.

Notícies Balears.

L'OBSI assenyala que un 23% de les empreses de les Balears fan teletreball, un 11% menys que fa un any.

L'OBSI assenyala que un 23% de les empreses de les Balears fan teletreball, un 11% menys que fa un any.

Les empreses de més de deu treballadors dedicades a la indústria són les que més fan servir la intel·ligència artificial, amb un 8,3%.

PALMA, 5 de gener.

L'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) ha assenyalat que el nombre d'empreses de les Balears que fan teletreball ha descendit un 11 per cent en un any, passant del 33,9 al 22,9 per cent, amb una mitjana de dos dies per setmana.

Així es desprèn de les dades de l'informe de l'OSBI publicat aquest divendres, que valora la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses de les Illes en el període 2022-2023.

Segons ha informat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació en una nota de premsa, l'Observador 38, elaborat per la Fundació Bit per encàrrec de la Conselleria, analitza des de l'ús d'ordinadors als especialistes i perfils TIC contractats, passant per la intel·ligència artificial (IA), el teletreball, les xarxes socials, la connexió a internet i la web.

Pel que fa a la implantació de la intel·ligència digital a les empreses de les Balears, l'estudi ha constatat que les empreses de més de deu treballadors dedicades al sector de la indústria són les que més fan ús de la intel·ligència artificial. Aquesta primera posició arriba el 2023 amb un 8,4%, a diferència del 2022, quan el sector líder era el de serveis.

D'altra banda, el tipus d'ús més destacat de la IA es troba en l'anàlisi del llenguatge, amb un 39,4%, per sobre de la mitjana estatal, que és del 32,9%.

De la mateixa manera, l'OSIB ha destacat l'aprenentatge automàtic per anàlisi de dades (35,2%), l'automatització de fluxos de treball o ajuda en la presa de decisions (31,8%) i la conversió del llenguatge parlat en format llegible per una màquina (29%).

És a les grans empreses on s'aplica la IA en quant a la seguretat de les TIC (29,4%), per a activitats de R+D o innovació (26,6%), per a la gestió comptable, de control o financera (26,5%) i per a màrqueting o vendes (25,8%). En tots els casos superen la mitjana estatal.

Destaca que un 76,4% d'empreses encara no empran la intel·ligència artificial perquè consideren que no tenen els coneixements especialitzats, i un 67% consideren els costos d'aplicar-la massa elevats.

En relació amb el teletreball i els experts en TIC, en el cas d'empreses de més de deu treballadors, els especialistes en dades són el tipus de perfil més contractat.

En aquest sentit, l'11,3% de les empreses de més de deu treballadors té contractats especialistes en TIC, mentre que la contractació de dones especialistes (24,4%) continua per sota de la mitjana de l'Estat (38,8%).

Pel que fa al nombre d'empreses balears que fan teletreball, s'observa un descens, ja que representen un 22,9%, en comparació amb el període anterior, que eren un 33,9%. La mitjana de dies de teletreball és de dos a la setmana. Així mateix, el sector dels serveis continua encapçalant les empreses que permeten el teletreball als empleats amb un 31,3%.

L'informe també ha posat de manifest que el 99,9% de les empreses de més de deu treballadors disposen d'ordinadors, un percentatge que supera la mitjana estatal i augmenta respecte del període anterior.

De la mateixa manera, un 75,5% d'aquestes empreses tenen connexió a internet i pàgina web i el 66% de les empreses fan servir xarxes socials, fet que supera la mitjana estatal. En aquesta línia, la utilització de xarxes socials com Facebook, LinkedIn o Instagram continua sent el més estès, amb un 92,7% i s'usa en un 90,5% per desenvolupar la imatge de l'empresa o productes de mercat.

D'altra banda, el 48,3% de les grans empreses de les Illes fan servir programaris de planificació de recursos empresarials (ERP), i un 22,9%, programaris de relació amb els clients (CRM). Un 28,96% d'empreses compren serveis d'informàtica a la núvol (cloud computing), sobretot de serveis de correu electrònic (81,2%), seguit per l'emmagatzematge de fitxers i el servei d'allotjament (hosting) de bases de dades de l'empresa.

Pel que fa a les empreses balears de menys de deu treballadors, les dades reflecteixen que la seva presència a internet, ja sigui amb pàgina web i/o xarxes socials, s'està consolidant i se situa per sobre de la mitjana estatal.

Finalment, l'informe ha determinat que el 93,3% de les empreses de més de deu treballadors de les Balears fan servir internet per interaccionar amb l'administració pública, per exemple per obtenir informació, declarar impostos, obtenir impresos o formularis, amb xifres similars a la mitjana estatal.

Des del 2008, l'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), de la Fundació Bit, és l'instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la societat de la informació a la comunitat.

Segons han subratllat des de la Conselleria, l'Observatori identifica les oportunitats i les debilitats per poder impulsar iniciatives i projectes que facilitin el progrés en el camp de la societat del coneixement i de la innovació tecnològica.

Per tal d'ofereixre informació neutral i rigorosa a la societat balear, les actuacions incloses a l'Observatori es centren a mesurar el grau de desenvolupament de la societat de la informació, mitjançant la selecció d'indicadors i la difusió de la informació sobre el grau d'implantació de les TIC a les Illes.

En definitiva, han subratllat que es pretén potenciar la revisió d'indicadors disponibles, implantar metodologies innovadores d'anàlisi i ser punt de trobada i diàleg entre el sector de les TIC i les administracions públiques amb l'objectiu de poder definir polítiques i avaluar-les posteriorment.

.