L'Oficina Anticorrupció alerta que els 50.000 euros pressupostats no són suficients ni per pagar les nòmines de gener.

L'Oficina Anticorrupció alerta que els 50.000 euros pressupostats no són suficients ni per pagar les nòmines de gener.

PALMA, 11 de gener.

L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de Balears ha avisat que només entre gener i febrer necessitarà gastar 71.575 euros, principalment en despeses de personal i corrents, lluny dels 50.000 euros previstos en els Pressupostos autonòmics, que no arriben ni per a pagar els sous de gener.

Per a l'organisme que dirigeix Tòfol Milà és "evident" que el pressupost aprovat és insuficient "quantitativa i qualitativament" per fer front a les despeses dels dos primers mesos de l'any. Els 50.000 euros pressupostats, insisteixen, no cobreixen ni les nòmines del primer mes de l'any.

Segons les previsions de l'Oficina, traslladades al setembre, el pressupost hauria d'ascendir a poc més de 1,6 milions d'euros. Sobre això, han lamentat que des que s'enviés aquella previsió, no s'hagi rebut cap comunicació ni hagi demanat cap aclariment.

Malgrat la intenció de tancament manifestada pel Govern, l'organisme ha recordat que mentre es tramita la proposició de llei que contempla la seva liquidació, l'Oficina segueix oberta i obligada a afrontar les obligacions inherents al seu funcionament.

L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció critica l'incompliment de les obligacions de pagament per falta de pressupost i demana al Parlament, de qui depèn, que adopti les mesures necessàries per afrontar la situació generada.

Des de l'organisme consideren que s'ha incomplert, d'una banda, la llei de creació pel que fa a les assignacions pressupostàries "necessàries i adequades" (article 22 de la norma) i que, d'altra banda, la llei de pressupostos d'enguany impedeix al director de l'Oficina aprovar incorporacions de crèdit amb càrrec a romanents.

L'organisme que dirigeix Tòfol Milà insisteix que mentre segueixi oberta, s'hauran de fer front a despeses derivades de personal, pagaments a la Seguretat Social, lloguer de l'immoble, energia elèctrica, comunicacions telefòniques, llicències informàtiques i neteja i seguretat.

Cal recordar que els Pressupostos autonòmics per aquest exercici, aprovats al desembre, únicament contemplan 50.000 euros a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció després que hagi començat la tramitació de la llei que l'eliminarà.

Tags

Categoría

Illes Balears