• divendres 3 de febrer del 2023

Més de 400 aspirants de Balears oposen aquest cap de setmana per ingressar a la Guàrdia Civil

img

PALMA, 23 Set.

Un total de 407 persones, 124 dones i 283 homes, oposen aquest cap de setmana per ingressar a la Guàrdia Civil, en una convocatòria que a tot Espanya reuneix 25.987 aspirants per a 1.671 places per a l'escala de caporals i guàrdies.

Palma és una de les 19 seus, ubicades a 13 Comunitats Autònomes, que ha establert l'Institut Armat per a la fase d'oposició de la convocatòria.

La prova d'aquest dissabte i diumenge consisteix en una sèrie de tests sobre coneixements teòrics generals, idiomes, ortografia i psicotècnics. Aquest any i com a novetat serà la primera vegada que es realitza una prova de gramàtica.

Els opositors que obtinguin prou puntuació en aquesta prova de coneixements seran convocats per a les proves físiques: una prova de velocitat (cursa de 60 metres), una prova de resistència (cursa de 2 quilòmetre de distància), una prova de força consistent en la realització d'un nombre determinat de flexions segons el sexe i una prova de natació de 50 metres.

que superin aquestes darreres proves seran sotmesos a una entrevista personal per avaluar la seva idoneïtat psíquica per al lloc de treball a què opten i finalment un reconeixement mèdic per valorar el seu estat de salut i aptitud física.

Prèviament als exàmens d'aquest diumenge s'ha dut a terme la fase de concurs on s'han avaluat els mèrits que cada opositor afegeix als requisits mínims exigits per poder participar en aquestes proves selectives. Tenir entre 18 i 40 anys, nacionalitat espanyola, no tenir antecedents penals o comptar com a mínim amb el títol d'educació secundària són alguns dels requisits necessaris.

Els aspirants que culminin tot el concurs oposició s'incorporaran a l'Acadèmia de Guàrdies de Baeza (Jaén) i el Col·legi de Guàrdies Joves Duc de Fumada de Valdemoro (Madrid), on rebran la seva formació professional durant un curs acadèmic.

Del total d'aspirants a Espanya, 7.620 són dones, és a dir un 29,3%, la xifra històrica més gran. Pel que fa al nivell de formació, destaquen un total de 6.087 titulats universitaris, entre els quals n'hi ha 1.554 amb el títol de màster i 18 amb el de doctorat. Per rang d'edat, la meitat dels aspirants se situen entre els 23 i els 30 anys, deixant l'edat mitjana d'aspirants en 28 anys.

Notícies més vistes Avui