• dimecres 7 de desembre del 2022

Oberts els ajuts per elaborar el llibre de l'edifici i redactar projectes de rehabilitació energètica d'habitatges

img

Aquesta convocatòria, dotada amb 2,5 milions d'euros, s'emmarca al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

PALMA, 1 Oct.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha obert aquest dissabte la línia d'ajuts per promoure l'elaboració del llibre de l'edifici i la redacció de projectes de rehabilitació energètica d'habitatges, una convocatòria, dotada amb 2,5 milions d'euros i emmarcada dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançada amb fons Next Generation UE.

Segons ha informat la Conselleria de Mobilitat i Habitatge en una nota de premsa, aquest dissabte s'ha publicat al BOIB l'Ordre del conseller del ram per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d'ajuda per finançar l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació energètica d'immobles.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation UE i gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

>

El programa, dotat amb 2,5 milions d'euros en dues anualitats, té per objecte impulsar la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per emetre'l.

>

El llibre de l'edifici descriu, com a auditoria energètica, l'estat de conservació de l'immoble i el potencial de millora de les prestacions; i estableix un pla d'actuacions per a la seva rehabilitació.

Aquest programa també té com a objectiu impulsar la redacció de projectes tècnics de rehabilitació integral d'immobles, amb el propòsit d'activar la demanda de la rehabilitació energètica i de alta qualitat als edificis de Balears i així complir els objectius europeus en aquest àmbit.

Respecte a les quanties dels ajuts per elaborar el llibre de l'edifici, s'ha fixat un màxim de 700 euros més 60 euros per habitatge per a unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a vint habitatges.

Per a edificis plurifamiliars de més de vint habitatges, la quantia serà de 1.100 euros més 40 euros per habitatge --amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 euros-- -.

Pel que fa a les ajudes per a projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, les quanties en cas d'unifamiliars i plurifamiliars de fins a vint habitatges seran de 4.000 euros més 700 euros per viu enda.

Per a plurifamiliars de més de vint habitatges, la subvenció serà de 12.000 euros més 300 euros per habitatge --amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros--.

edificis objecte de les actuacions subvencionables han d'haver estat finalitzats abans del 2020 i tenir ús residencial d'habitatge almenys en el 50% de la superfície construïda sobre rasant --exclosa la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles--. Podran sol·licitar les ajudes, propietaris o usufructuaris d'unifamiliars o edificis plurifamiliars; administracions, empreses i entitats públiques; comunitats de propietaris i agrupacions de comunitats de propietaris.

Les sol·licituds podran cursar-se des del dia 2 d'octubre i fins a l'1 de setembre de 2023 de forma telemàtica, a través de la pàgina web de la Direcció General de Habitatge i Arquitectura.

Notícies més vistes Avui