Rafel Nadal, Isabel Borràs, Josep Maria Mateu, Carme Canyelles i Salomé Cabrera seran diputats al Parlament.

Rafel Nadal, Isabel Borràs, Josep Maria Mateu, Carme Canyelles i Salomé Cabrera seran diputats al Parlament.

PALMA, 11 Jul.

Rafel Nadal, Isabel Borràs, José Luis Mateo, Carme Canyelles i Salomé Cabrera entraran com a diputats al Parlament balear, en substitució d'aquells que renunciïn al seu escó per ocupar càrrecs públics, com el de consellers o directors generals.

L'entrada de totes aquestes persones a la Cambra Autonòmica com a nous diputats del Grup Parlamentari Popular tindrà lloc a la propera sessió plenària, previsiblement.

Rafel Nadal, Isabel Borràs, José Luis Mateo, Carme Canyelles i Salomé Cabrera substituiran als seus escó a Antoni Vera, nou conseller d'Educació i Universitat; Javier Ureña, qui serà director general del Servei Balear de Salut (IBSalut); Catalina Cirer, consellera de Famílies i Serveis Socials; Jaume Bauzà, responsable de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar i Cicle de l'Aigua.

Per la seva part, el vicepresident, portaveu i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, i el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, continuaran com a diputats al Parlament.

.

Tags

Categoría

Illes Balears