Recomanacions per a les compres durant les rebaixes de gener.

Recomanacions per a les compres durant les rebaixes de gener.

PALMA, 2 de gener. La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum, davant el període de rebaixes, ofereix una sèrie de recomanacions perquè les persones consumidores tinguin més informació en aquesta època de gran increment de l'oferta.

En aquest sentit, es recomana calcular prèviament el que es vol gastar i fer una llista i comparar preus i qualitats.

Des de l'àrea de Consum del Govern es recorda que ha de constar el preu original juntament amb el rebaixat o el percentatge de la rebaixa i que els productes rebaixats han d'estar diferenciats de la resta.

La normativa indica que els productes han de formar part de l'oferta habitual de l'establiment durant almenys un mes i la seva qualitat no pot ser diferent a la que tenien abans d'estar rebaixats.

Encara que en alguns comerços s'estableixen unes condicions especials per a les compres en rebaixes sobre les devolucions o l'acceptació del pagament amb targeta, Consum adverteix que han d'estar clarament indicades i en un lloc visible.

Al mateix temps, insten als compradors a sol·licitar i conservar les factures o els tikets de compra davant possibles reclamacions, canvis o devolucions. En aquest sentit, animen als consumidors a escollir establiments adherits al sistema arbitral de consum perquè, en cas de desacord, resolguin les controvèrsies de manera ràpida i gratuïta.

També, recorda que l'establiment no està obligat a canviar un producte que està en perfecte estat i que la majoria de les empreses ho fan, però no cal que sigui per diners, també pot ser per un altre producte o per un val de compra.

En les compres per internet es donen 14 dies naturals per retornar el producte. El departament de consum recomana guardar la publicitat del producte juntament amb les característiques, les instruccions i els catàlegs comercials i recorda que la publicitat és vinculant i es pot exigir el seu compliment.

Categoría

Illes Balears