Red Forestal publica la tercera edició de la Guia dels boscos de Balears.

Red Forestal publica la tercera edició de la Guia dels boscos de Balears.

L'exemplar, que inclou informació bàsica sobre els tipus de boscos més presents a l'Arxipèlag, té com a objectiu donar a conèixer la importància d'aquests ecosistemes.

PALMA, 30 Des.

Red Forestal ha publicat la tercera edició de la Guia dels boscos de Balears, un exemplar que inclou informació bàsica sobre els tipus de boscos més presents a l'Arxipèlag i que té com a objectiu donar a conèixer la importància d'aquests ecosistemes.

En una nota de premsa, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat que ha publicat a través de Red Forestal una nova edició de la Guia dels boscos de Balears, un exemplar que forma part del lot de recursos educatius sobre les principals formacions vegetals de l'Arxipèlag. Donat l'èxit i la gran demanda de la guia com a recurs educatiu, el Servei de Gestió Forestal del Govern ha elaborat la seva tercera edició, que té l'objectiu de continuar complementant l'educació de l'alumnat i de la població en matèria mediambiental.

La guia presenta la informació bàsica sobre els tipus de boscos més presents a Balears, amb la intenció de donar a conèixer la importància d'aquests ecosistemes biològics. En total, s'han distribuït ja 2.000 exemplars de les edicions anteriors (2021 i 2022) entre centres educatius, professionals de l'educació, associacions i amants de la natura. Ara, s'han editat altres 1.000 exemplars i s'ha actualitzat el material de suport a la guia, disponible a través d'un codi QR.

En aquesta publicació s'hi detallen els desequilibris als quals es veuen sotmesos els boscos, ja sigui per causes naturals, com les plagues o els incendis forestals, o per causes humanes, com l'abandonament del camp i, en conseqüència, el menor aprofitament de la fusta. Per fer front a aquest canvi d'usos i les consecuències del canvi climàtic, la guia exposa els reptes als quals s'enfronta la gestió forestal de cara a la conservació d'aquests ecosistemes.

A més de les explicacions teòriques, també s'inclou una proposta educativa amb activitats adaptables a diferents espais forestals de les Illes per poder aprendre 'in situ' sobre els boscos, a través d'una recomanació d'itineraris. Uns espais que suposen el 45 per cent de la superfície de Balears, és a dir, prop de 220.780 hectàrees, distribuïts per tot l'Arxipèlag amb les formacions de pinedes, acebuchales, sabinars i alzinars.

La guia, així com la resta de materials informatius i educatius que conformen el programa 'El bosc, recurs disponible', es pot trobar a la biblioteca virtual de Red Forestal.

Categoría

Illes Balears