• dimecres 5 d'octubre del 2022

Salut contractarà el manteniment de la història clínica d'atenció intermèdia per 850.161 euros

img
PALMA, 19 Set.

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de Balears a contractar el servei de manteniment de la història clínica datenció intermèdia del Servei de Salut per un valor estimat de 850.161 euros.

La història clínica d'atenció intermèdia és el sistema d'informació que utilitzen els clínics de l'Hospital General, l'Hospital Psiquiàtric i l'Hospital Joan March per a la gestió clínica dels pacients que atenen.

Consisteix en la implantació de sistemes i tecnologies per crear un registre de salut electrònic dels pacients sociosanitaris a les Balears. Es tracta d'una eina de registre de la informació clínica i psicosocial, generada al llarg de la vida dels pacients als dispositius hospitalaris i extrahospitalaris d'assistència sociosanitària del Servei de Salut.

A més, permet a tothom els professionals assistencials de l'àmbit sociosanitari treballar de forma col·laborativa, interdisciplinària i multidisciplinària.

El Govern ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-ne els recursos i els mitjans organitzatius. , emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i serveis sanitaris.

Es preveu que aquest contracte tindrà una vigència de 12 mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de 24 mesos més.