• dilluns 3 d'octubre del 2022

Salut presenta un programa d'atenció dirigit a uns 3.000 nens i adolescents amb malalties cròniques complexes

img

PALMA, 20 Jun.

El Servei de Salut (IB-Salut) ha presentat el Programa d'Atenció a Nens i Adolescents amb Malalties Cròniques Complexes, que busca assegurar una atenció sanitària de qualitat, transversal i coordinada perquè entre 2.500 i 3.000 pacients puguin mantenir una vida integrada a la comunitat.

En declaracions als mitjans després de presentar el programa a les associacions de pacients, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha recordat que el document es va presentar el 2019 encara que la seva implantació es va veure afectada per la pandèmia, però que en els darrers mesos s'ha formant a mig miler de professionals.

Gómez ha ressaltat que l'objectiu del programa és dissenyar "rutes assistencials específiques" i assolir una major coordinació entre l'IB-Salut, Serveis Socials i Educació perquè, entre d'altres objectius, els pacients puguin romandre més temps als seus domicilis i menys temps ingressats.

Segons ha afegit, ja s'ha començat a coordinar els dispositius per atendre aquests pacients.

Pel seu part, la pediatre i una de les coordinadores del grup de treball, María García de Paso, ha assenyalat que el programa dóna resposta a les necessitats d'aquests pacients i les seves famílies amb l'objectiu que puguin desenvolupar la seva vida com a nens en la seva ambient sense haver d'estar permanentment a l'hospital”.

García de Paso ha afegit que es tracta d'un projecte transectorial i d'una “aposta forta” de la Conselleria i les gerències per millorar l'atenció a aquesta població de pacients que presenta "fragilitat física, mental i social".

L'atenció als nens, nenes i adolescents amb malalties cròniques complexes és un desafiament per als sistemes de salut, segons ha ressaltat la Conselleria en una nota de premsa.

En aquest sentit, l Les millores en l'atenció i els avenços cientificotècnics han aconseguit reduir la mortalitat i perllongar la supervivència.

En conseqüència, ha augmentat el nombre de nens i nenes amb malalties cròniques i complexes que generen discapacitats i requereixen de la intervenció de múltiples especialistes, recursos hospitalaris, cures al domicili i suport tecnològic.

La Conselleria ha recordat que en resposta a aquesta necessitat, l'any 2018 es va crear un grup de treball multidisciplinar i multisectorial per desenvolupar el Programa d'Atenció a la Cronicitat Complexa a Pediatria de les Balears.

L'objectiu principal és la creació d'una xarxa assistencial coordinada i centrada en els nens i nenes que permeti donar resposta a les necessitats assistencials i fer possible que puguin mantenir una vida integrada i adaptada a la comunitat a la qual pertanyen.

La Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques i Cronicitat Complexa Infantil de les Illes li la implementació daquest projecte, en què estan implicades totes les gerències del Servei de Salut. Dins de les línies estratègiques d'aquest programa es distingeixen tres grans blocs.

D'una banda, el pilotatge als centres d'atenció primària com a eix fonamental de l'assistència. En aquest sentit, destaca la creació de circuits específics ambulatoris, hospitalaris i d'atenció urgent.

D'altra banda, la formació específica en cronicitat complexa per a tots els professionals implicats en l'atenció a aquests pacients. Així, durant el primer semestre del 2022 s'ha dut a terme un pilotatge del programa en què ja s'ha identificat el 15 per cent dels pacients dels centres on s'ha realitzat.

La prevalença esperada a totes les Illes és de l'1,4% de la població de 0 a 18 anys, fet que suposa aproximadament entre 2.500 i 3.000 pacients.

A més, en aquests sis mesos s'han impartit deu edicions en línia i quatre edicions presencials dels cursos de formació específica en cronicitat complexa a més de 300 professionals sanitaris. En els propers mesos i un cop finalitzat el pilotatge s'obrirà i implantarà progressivament el Programa a totes les illes.