PP: Partit Popular sindicatos: sindicats Universidades: universitats Educación: educació VOX: VOX