Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern de les Illes Balears crea la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari a les Canvis Climàtics.

El Govern de les Illes Balears crea la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari a les Canvis Climàtics.

PALMA, 23 de desembre.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, ha donat l'ordre per a la creació de la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de Balears al Canvi Climàtic.

En una nota de premsa, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat que ha donat l'ordre, a través de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, per a la creació de la Comissió per a la Resposta i Adaptació del Sector Agrari de Balears al Canvi Climàtic; una ordre que estarà un plaç de 15 dies hàbils en consulta pública amb l'objecte que puguin formular-se aportacions o suggeriments per via telemàtica mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern.

La Comissió per a la resposta i adaptació del sector agrari de Balears al canvi climàtic es crea amb la finalitat de aconseguir el millor tractament de les polítiques públiques en aquesta matèria, des d'una perspectiva participativa i multidisciplinària, amb la finalitat d'impulsar actuacions i accions prioritàries encaminades a la mitigació i adaptació al canvi climàtic del sector agrari de les Illes.

En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha recordat que "malgrat que l'agricultura i la ramaderia de Balears són els sectors més vulnerables i estan directament afectats pel canvi climàtic, el sector agrari pot també exercir un paper positiu i determinant en els objectius de la seva mitigació".

El conseller Simonet ha posat com a exemple que les terres de conreu i les plantacions capturen carboni de l'atmosfera mitjançant la fotosíntesi i que les pastures permanents i els sòls vius gestionats adequadament són autèntics embornals de carboni. "Aquestes dues accions que deriven directament de l'acció dels professionals de l'agricultura i la ramaderia es converteixen d'aquesta manera en aliats en la lluita contra el canvi climàtic", ha assenyalat.

Així, l'objectiu general de la Comissió és enfortir la capacitat de resposta, la resiliència i la capacitat d'adaptació dels sistemes agraris i ramaders al context de canvi climàtic, reduint els factors de vulnerabilitat i promovent la transició cap a uns sistemes de producció sostenibles, viables i eficients.

Detalladament, són set els objectius i funcions d'aquesta Comissió per a la resposta i adaptació del sector agrari de Balears al canvi climàtic.

Entre aquests objectius està el d'impulsar i coordinar les actuacions de les diferents administracions agràries de Balears en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic per a aconseguir un model agrari productiu i rendible i amb capacitat de resiliència i transformació sostenible en resposta al canvi climàtic.

Altres són impulsar i coordinar les actuacions dels diferents òrgans de l'administració agrària de Balears per a elaborar l'estratègia davant el canvi climàtic del sector agrari; fomentar i coordinar projectes de recerca, estudis científics, anàlisis i diagnòstics sectorials i desenvolupar en el marc competencial propi les eines i instruments adequats de política agrària encaminades a l'alerta temprana, la gestió de riscos i l'augment de la capacitat de resposta davant els riscos climàtics.

També, desenvolupar un sistema de transferència i assessorament en l'àmbit d'explotació que milloren la resiliència i l'adaptació al canvi climàtic; assessorar, quan es requereixi, sobre l'adequació de projectes de normes i plans de l'Administració General de l'Estat, de la comunitat autònoma i dels consells insulars referents a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i assessorar, quan es requereixi, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de Balears (Fogaiba), sempre que sigui necessari, en el disseny i definició del sistema i les convocatòries d'ajudes d'emergència davant les adversitats climàtiques.

Finalment, també és un objectiu d'aquesta comissió dissenyar i posar en marxa eines de política agrària, mesures i projectes per a la valorització dels serveis ecosistèmics que proveeix el sector agrari, incloent-hi la certificació de crèdits de carboni i el pagament per serveis ambientals.

El conseller Simonet, que ostentarà la presidència d'aquesta comissió --formada, a més de pel director general d'Agricultura, Fernando Fernández, i la gerent de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de Balears (Irfap), Georgina Brunet, per representants de les organitzacions, sindicats i cooperatives agràries de les illes, els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera i la UIB--, ha assegurat que la intenció de la Conselleria és "poder convocar la primera de les sessions al gener per començar ja a treballar de la mà amb el sector".