Notícies Balears.

Notícies Balears.

La Fiscalia va intervenir en 403 casos d'abús sexual i 71 agressions sexuals comeses per menors a les Balears l'any 2022.

La Fiscalia va intervenir en 403 casos d'abús sexual i 71 agressions sexuals comeses per menors a les Balears l'any 2022.

També preocupa el nombre d'ingressos psiquiàtrics de menors, sobretot noies per intents autolítics.

PALMA, 13 Set.

La Fiscalia de Balears va intervenir en 403 casos d'abús sexual i 71 d'agressió sexual comesos per menors durant l'any 2022, així com en 552 casos de lesions, 134 robatoris amb força i altres 106 amb violència i intimidació i 82 de violència de gènere.

Així ho recull la Memòria de la Fiscalia de Balears 2022, que el fiscal cap, Julio Cano, ja ha entregat al Parlament. En la part relativa a menors, el fiscal delegat de la secció, José Díaz Cappa, constata la "línia a l'alça" dels delictes relatius a la integritat física, maltractaments intrafamiliars o delictes contra la llibertat i indemnitat sexual --els delictes d'abús sexual registrats són d'acord amb la definició penal anterior-- comesos per menors d'edat.

El fiscal avisa que els dèficits materials en l'àrea de menors són "de tot punt insostenibles", especialment pel que fa a la gestió digital de certs assumptes, i que diversos espais de la secció ja han donat de sí "tot el possible". "Ha estat necessari haver de renunciar a la sala de reunions per poder reubicar alguns funcionaris", apunta la memòria, que també reivindica "un espai per al tracte adequat a les víctimes".

Respecte a la delinqüència juvenil cal assenyalar que, en un altre apartat del document, la fiscal delegada en Violència Domèstica i de Gènere, Mercedes Carrascón, destaca els casos de maltractament en què les víctimes són els pares i en què l'agressor "en la majoria dels supòsits presenta algun tipus d'addicció". El 2022 es constaten un total de 64 expedients per violència domèstica de fills a pares a Balears.

Així mateix, la fiscal coordinadora en protecció i tutela de víctimes en processos penals, María Moreto, puntualitza que "crida molt l'atenció que les víctimes, sobretot en violència de gènere, cada vegada són més joves". "No s'entén que en una societat sobrada d'informació i educació, suposadament igualitària, els més joves repeteixin rols i comportaments que ja creiem desterrats i oblidats", alerta.

Similarment, la Fiscalia fa èmfasi en l'existència de denúncies de violència de gènere "després d'un curt període de relació" i l'augment de denúncies presentades per dones joves, en alguns casos menors, on els denunciats són persones joves. A més, confirma un augment de les denúncies per delictes a través de xarxes socials, majoritàriament comesos per i contra gent jove.

A la memòria, també des de l'àrea civil s'expressa "preocupació" pel nombre d'ingressos psiquiàtrics involuntaris de menors d'edat, especialment de noies per intents autolítics, "a allò que cal afegir els trastorns de conducta alimentaris".